Zpět na hlavní stránku

 

Co je nového ...

21. listopadu 2013
Zveřejněn zápis ze zasedání předsednictva 2.10.2013
16. listopadu 2013
Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP
3. listopadu 2013
Zveřejněn zápis ze zasedání CHK 16.9.2013
29. září 2013
Zveřejněn zápis ze zasedání předsednictva 16.8.2013
26. září 2013
Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP
24. září 2013
Na MVK Viničné (SK) složila úspěšně zkoušku posuzovatele pro III. kategorii koček sl. Petra Šnajdrová. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování!
25. srpna 2013
Zveřejněn zápis z činnosti VPK v období duben - srpen 2013
31. července 2013
Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP a zápis ze zasedání CHK 13.7.2013
30. července 2013
Na MVK Kladno složila úspěšně zkoušku posuzovatele-žáka pro II. kategorii koček sl. Adéla Justová. Blahopřejeme!
25. července 2013
Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP
16. července 2013
Zveřejněn zápis ze zasedání předsednictva 5.6.2013
3. července 2013
Zveřejněny žádosti o vystavení duplikátů PP
21. června 2013
Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP
17. května 2013
Zasedání Chovatelské komise SCHK 26.4.2013 - zápis
15. května 2013
Zveřejněn zápis z konference SCHK 2013 a zápis ze zasedání předsednictva 6.4.2013
5. května 2013
Zveřejněny podklady k Generálnímu zasedání FIFe 2013 (v angl.)
17. dubna 2013
Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP
9. dubna 2013
Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP
8. dubna 2013
Rozhodnutí Výstavně posuzovatelské komise ČSCH-SCHK ke stížnosti ohledně MVK Praha 9.3.2013

Na MVK Uherské Hradiště složila úspěšně zkoušku posuzovatele-žáka pro II. a I. kategorii koček pí Radka Vacíková. Blahopřejeme!

3. dubna 2013
Zasedání předsednictva SCHK 19.3.2013 - zápis
27. března 2013
Od 1.1.2013 vstoupilo v platnost zrušení možnosti národních členů FIFe zpřísňovat podmínky k použití koček k chovu s výjimkou zdravotních důvodů. Ruší se tedy ustanovení Chovatelského řádu ČSCH-SCHK ve všech bodech, ve kterých se hovoří o absolvování výstavy se známkou výborná ve třídě otevřené jako o podmínce chovnosti (Kapitola V, bod 3 Chov. řádu). Výjimku tvoří pouze podmínky zdravotní, předepsané Chovatelským a registračním řádem FIFe, obsažené v Kapitole VI našeho chovatelského řádu (povinné vyšetření na kýlu u všech chovných zvířat, sestup varlat u kocourů, audiometrický test u bílých koček) a v Metodickém listu uvedeném tamtéž (povinné genetické testy u vyjmenovaných plemen). Tyto zůstávají v platnosti.
Kočka s průkazem původu, řádně zaregistrovaná v naší plemenné knize je tedy po dovršení věku 12 měsíců automaticky chovná za předpokladu, že tomu nebrání jmenované zdravotní důvody.
V platnosti zůstávají nadále také body Chovatelského řádu ČSCH-SCHK týkající se věku koček k jejich chovatelskému použití a body o příbuzenské plemenitbě.
                                MUDr. Marie Říhová, předsedkyně Chovatelské komise SCHK

Zveřejněny žádosti o vystavení duplikátů PP

23.března 2013
Výstavní a posuzovatelská komise SCHK schválila nové znění pravidel pro udělení titulu Národní vítěz.
20.března 2013
Předsednictvo konstatuje, že je zklamáno "otevřeným dopisem" pana Z. Gorgoně, bývalého dlouholetého člena Předsednictva SCHK, který zveřejnil na Facebooku a rozeslal vybraným členů SCHK.
4.března 2013
Zasedání Chovatelské komise SCHK 29.1.2013 - zápis
7. února 2013
Volby 2013 - volební řád a seznam kandidátů
31. ledna 2013
Zasedání předsednictva SCHK 8.1.2013 - zápis
26. ledna 2013
Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP
20. ledna 2013
Metodický list CHK SCHK k uvádění povinných genetických testů
14. ledna 2013
Konference odbornosti 2013 - dotazník pro kandidáty.
Datum konání konference je vzhledem k velikonočním svátkům přeloženo na 6. 4. 2013
4. ledna 2013
Zasedání předsednictva SCHK 4.12.2012 - zápis
27. prosince 2012
Konference odbornosti 2013 - pozvánka a materiály
10. prosince 2012
Ústřední odborná komise chovatelů koček ČSCH - Předsednictvo SCHK na svém zasedání dne 4.12.2012 vzalo na vědomí odstoupení Ing. Martina Šandy z pozice místopředsedy a po následné diskusi odvolalo z funkce předsedkyni MUDr. Marii Říhovou, která poté i rezignovala na členství v Předsednictvu. Novým předsedou byl všemi hlasy zvolen Ing. Martin Šanda, místopředsedou všemi hlasy MVDr. Martin Urban.

Zápis ze zasedání bude zveřejněn na obvyklém místě webových stránek, informaci obdrží i jednotlivé ZO společně s dalšími informacemi ohledně přípravy konference odbornosti, ročních statistik, členských známek apod.

Předsednictvo je zároveň zklamáno opakovanými jednostrannými vyjádřeními Dr. Říhové na Facebooku a webu 1.OK Praha.

29. listopadu 2012
Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP a prezentace ze semináře o pořádání výstav
1. listopadu 2012
Poděkování účastníkům Světové výstavy 2012
18. října 2012
Zasedání předsednictva SCHK 12.9.2012 - zápis
12. října 2012
Zveřejněna pozvánka na seminář o pořádání výstav
6. října 2012
Zveřejněn zápis z volební konference SCHK 2012
25. září 2012
Žádost o vystavení duplikátu PP
24. září 2012
Sdělení pro účastníky Světové výstavy v Záhřebu
22. září 2012
V doplňujících volbách byli do předsednictva SCHK zvoleni MVDr. Martin Urban a Ing. Youssef Khaled. Blahopřejeme.
14. srpna 2012
Zasedání předsednictva SCHK 12.6.2012 - zápis
12. srpna 2012
Zveřejněn seznam kandidátů pro doplňující volby do předsednictva SCHK 2012
30. dubna 2012
Vysvětlující informace o vakcinaci proti vzteklině koček na výstavách SCHK
Protože Státní veterinární správa neurčuje povinnost vakcinovat kočky při výstavách, nemusejí být kočky trvale chované v České republice na tuzemských výstavách proti této chorobě očkovány. Vyhlášení povinnosti vakcinace je ponecháno plně v kompetenci pořadatelů akcí.
Povinnost vakcinace samozřejmě zůstává při překročení hranic a rovněž pro kočky z jiných států, vystavované v ČR.
Předsednictvo Sdružení chovatelů koček v ČR se touto problematikou bude dále zabývat a případné změny budou zveřejněny na webových stránkách.
MUDr. Marie Říhová
předsedkyně Sdružení
21. dubna 2012
Zveřejněn zápis z konference SCHK 2012 včetně dokumentů k vyhlášení doplňujících voleb do předsednictva.
19. dubna 2012
Zasedání předsednictva SCHK 24.2.2012 - zápis
4. dubna 2012
Na zasedání Chovatelské komise SCHK složil úspěšně zkoušku poradce chovu pro III. kategorii MVDr. Martin Urban. Gratulujeme!
30. března 2012
Chovatelská komise připomíná, že veškeré genetické testy a vyšetření, nutná před uvedením zvířete do chovu, musí být prováděna na zvířatech nezaměnitelně identifikovatelných, tj. před testy nebo vyšetřeními očipovaných (viz např. Chov. řád, Kap. III, bod 3.3.1)
24. března 2012
Na MVK v Bratislavě (SK) složila pí Lena Venclíková úspěšně zkoušku posuzovatele pro III. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování.
24.března 2012
Sdělení Komise pro zdraví a pohodu k dotazům ohledně očkování proti vzteklině (po konzultaci se SVS ČR):
Od 1.1.2012 není výstava koček svodem, a proto krajská veterinární správa nestanovuje pro výstavu koček žádné podmínky. Stále však zůstává veřejným vystoupením s povinností vypracování Řádu veřejného vystoupení. V rámci ČR neexistuje povinnost očkování koček proti vzteklině.
Z toho tedy vyplývá, že kočky jakéhokoliv stáří trvale chované na území ČR nemusí být pro pohyb a výstavy na území ČR vakcinovány proti vzteklině. Pro přesun - např. výstavy mimo území ČR - platí podmínky konkrétního státu (vždy uvedeno ve výstavních propozicích!). Taktéž kočky ze zahraničí, přijíždějící na naše výstavy, musí mít platné očkování proti vzteklině. Všechny kočky na výstavě musí mít platné očkování proti panleukopenii a komplexu kočičí rýmy (první očkování - koťata - nejpozději 15 dnů před výstavou podle předpisu FIFe).
24. února 2012
Vysvětlující informace ke změně podmínek pro konání výstav.
4. února 2012
Na MVK ve Viničném (SK) složila pí Darina Tarabini úspěšně zkoušku posuzovatele pro II. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování.
20. ledna 2012
Zasedání předsednictva SCHK 7.12.2011 - zápis
1. prosince 2011
Změny v cestování s kočkami do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty od 1.1.2012 viz Státní veterinární správa
30. října 2011
Na Světové výstavě FIFe získala SC Zeta Jones Dee, CZ, BML ns 11, titul Světové vítězky 2011. Blahopřejeme majitelům manž. Libertínovým i chovatelce Leně Venclíkové!
26. října 2011
Výstavní výbor Světové výstavy 2011 žádá všechny vystavovatele, aby byli při přejímce schopni předložit potvrzení o platbě/platbách !!! a přispěli tak k jejímu hladkému průběhu.
20. září 2011
Zasedání předsednictva SCHK 10.8.2011 - zápis
17. září 2011
Na MVK ve Viničném (SK) složila pí Jana Stěničková úspěšně zkoušku posuzovatele pro IV. kategorii koček. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování.
5. srpna 2011
Na MVK v Praze složily pí Monika Seidlová (II. kat.) a slečna Petra Šnajdrová (III. kat.) úspěšně zkoušku posuzovatele - žáka. Gratulujeme a přejeme úspěšné žákování.
29. června 2011
Zasedání předsednictva SCHK 11.5.2011 - zápis
30. dubna 2011
Na MVK v Ostravě složil Jaroslav Pánek úspěšně zkoušku posuzovatele - žáka pro III. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné žákování.
30. dubna 2011
Zveřejněn zápis z konference SCHK 2011
30. dubna 2011
Zasedání předsednictva SCHK 18.2.2011 - zápis
10. března 2011
Vyjádření předsednictva SCHK k dotazu ohledně členského příspěvku pro rok 2011:
Návrh na výši členských příspěvku a účelového příspěvku byl schválen předsednictvem na prvním zasedání roku 2010 a po té, přednesen a schválen konferencí delegátu ZO SCHK v roce 2010.
V zápisu z jednání předsednictva je uvedeno:
- návrh zvýšit členský příspěvek o 100,-Kč účelového příspěvku (pro zvýšení informovanosti členské základny) na 350,- Kč s tím, že by v této výši celkového příspěvku byl zahrnut i Informační zpravodaj pro každého člena, bude přednesen na plénu a je zahrnut do návrhu rozpočtu pro rok 2011. Pokud bude tento návrh na konferenci schválen, bude třeba, aby plemenná kniha koček měla k dispozici aktuální adresy všech chovatelu. V tom případě by se údaje ukládaly duplicitně na sekretariátě a na plemenné knize koček. Úkol trvá.

V zápisu z konference delegát; ZO SCHK z roku 2010 je uvedeno: MUDr. Marie Říhová seznámila delegáty s rozpočtem na rok 2010, jehož výsledek je předpokládán s přebytkem 197 000 Kč. Dále byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2011 s přebytkem 245 000 Kč včetně zvýšení členského příspěvku o účelový příspěvek 100 Kč za každého dospělého člena. Takto získané prostředky budou určeny mj. na zlepšení informovanosti členu SCHK. Přijetí návrhu znamená i to, že každý člen SCHK bude od roku 2011 dostávat Informační zpravodaj chovatelu koček v rámci členského příspěvku.
Návrh byl přijat 37 hlasy, 20 hlasu bylo proti, 5 se zdrželo.

Takto schválený rozpočet byl předán ÚV ČSCH a je platný pro rok 2011. Použití přebytku hospodářského výsledku odbornosti nad stanovený rámec je v kompetenci odbornosti, to znamená, že případný přebytek přesahující uvedenou částku lze použít v rámci odbornosti např. na snížení odvodu ze ZO o určitou částku. Tu lze ale určit až na základě skutečného výsledku hospodaření SCHK a realizovat v rámci příspěvku na rok 2012.

Dotazovaná částka 50 Kč, o kterou byla v některých minulých letech snížena platba za členskou známku, odváděná SCHK, a která byla ponechávána ZO (tj. každá ZO se mohla rozhodnout, zda tuto částku od člena vybere a ponechá ji ve svém rozpočtu na úhradu svých výdaju), byla pro rok 2011 vybrána a odeslána SCHK v plné výši. To nic nemění na rozhodnutí každé ZO, jaké navýšení pro svou vlastní potřebu při výběru členského příspěvku zvolí.

5. března 2011
Na MVK Praha byly vyhlášeny výsledky soutěže Kočka roku 2010.
30. ledna 2011
Na zasedání chovatelské komise 26.1.2011 složil pan Zdeněk Krajča ze ZO Zlín zkoušku poradce chovu pro plemeno RUS. Gratulujeme.
23. ledna 2011
Zasedání předsednictva SCHK 8.12.2010 - zápis
16. prosince 2010
4.12.2010 zemřela náhle dlouholetá mezinárodní posuzovatelka a členka ZO Brno 36 paní Jitka Kytlerová.
Čest její památce.
1. prosince 2010
Publikujeme dokument Hlavní zásady věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH ..., určený pro Valnou hromadu ČSCH (27.11.2010). Dále oznamujeme spuštění nových webových stránek ČSCH a nových alternativních emailových adres kocky@cschdz.eu a alice.simkova@cschdz.eu. Puvodní adresy kocky@cschdz.cz a alice.simkova@cschdz.cz zústávají také v platnosti.
2. listopadu 2010
ÚOK vyhlašuje doplňující volby
21. října 2010
Vyhlášení soutěže Kočka roku 2010

Pro tento ročník soutěže stále platí pravidlo max. počtu 10 hodnocených výstavních výsledků. Od r. 2011 počet hodnocených výstav nebude omezen, jak bylo rozhodnuto na zasedání předsednictva 14.5.2010. Těm, kteří toto rozhodnutí pochopili jako platné již pro rok 2010, se omlouváme, nepovažujeme ale za vhodné a správné měnit pravidla v průběhu soutěžního ročníku. Nové pravidlo je platné od 1.1.2011.
20. září 2010
Zasedání předsednictva SCHK 1.9.2010 - zápis
1. září 2010
Na zasedání předsednictva (ÚOK) byli zvoleni předsedkyně a místopředseda a kooptován člen UOK.
21. června 2010
Po dlouhé a těžké nemoci zemřel 19.6.2010 dlouholetý předseda SCHK a ZO Brno a mezinárodní posuzovatel Ing. Bohumír Mahelka.
Čest jeho památce.
17. června 2010
Zasedání předsednictva SCHK 14.5.2010 - zápis
16. června 2010
Na MVK v Mostě složil Paolo Tarabini úspěšně zkoušku posuzovatele - žáka pro II. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné žákování.
5. dubna 2010
Zveřejněn zápis z konference SCHK 2010
5. dubna 2010
Zasedání předsednictva SCHK 19.2.2010 - zápis
20. března 2010
Vyhlášeny výsledky soutěže Kočka roku 2009
31. ledna 2010
Na MVK v Ebreichsdorfu (AT) složila Darina Tarabini úspěšně zkoušku posuzovatele pro III. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování.
10. ledna 2010
Zasedání předsednictva SCHK 14.12.2009 - zápis
7. listopadu 2009
Na MVK v Hillerod složila Grazyna Laskowska-Malaga úspěšně zkoušku posuzovatele pro III. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování.
31. října 2009
Na MVK ve Vídni složila Linda Knýová úspěšně zkoušku posuzovatele pro III. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování.
24.- 25. října 2009
Světová výstava v St. Gallen
1. října 2009
Zasedání předsednictva SCHK 2.9.2009 - zápis
17. září 2009
Pokyny pro vystavovatele na Světové výstavě v St. Gallen:

Milí vystavovatelé a vystavovatelky,
děkujeme za Vaše přihlášky a žádáme Vás:

  • s dotazy, týkajícími se kvalifikace, se obracejte na Váš národní svaz
  • nezasílejte nám doklady o kvalifikaci, za kontrolu jejich správnosti zodpovídá ZO, která Vám potvrdila přihlášku
  • platby provádějte dle pokynů na propozicích
  • hlaste změny soutěžních tříd (formulář), na výstavě se změny provádět NEBUDOU !
  • nečitelné, neúplně vyplněné přihlášky (chybějící registrační číslo Vaší FIFe plemenné knihy) nebudou přijaty.
S přátelským pozdravem za FFH - Stefanie Feyfar
31. července 2009
Zpráva Státní veterinární správy k novele veterinárního zákona a zákazu obchodování s psími a kočičími kůžemi
30. července 2009
Informace k případům odpovědnosti za škodu způsobenou chovaným zvířetem
7. června 2009
Zasedání předsednictva SCHK 13.5.2009 - zápis
6.května 2009
Návrhy k projednávání na generálním zasedání FIFe 2009 (v jednacích jazycích FIFe).
10. dubna 2009
Zveřejněn Metodický list 1/2009 CHK
21. března 2009
Vyhlášeny výsledky soutěže Kočka roku 2008
20. března 2009
Zveřejněn zápis z konference SCHK 2009
18. března 2009
Zasedání předsednictva SCHK 20.2.2009 - zápis
28. února 2009
Na MVK v Ústí nad Labem složili Ludmila a Youssef El Khaledovi úspěšně zkoušku posuzovatele - žáka pro II. a III., resp. I. a II. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné žákování.
24. ledna 2009
Na MVK v Slagelse (DK) složil úspěšně zkoušku na posuzovatele pro II. kategorii pan Eric Reijers, který se tak stal posuzovatelem pro všechna plemena. Gratulujeme !!!
7. ledna 2009
Vstupuje v platnost nová Vyhláška, nahrazující Vyhlášku č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu, v níž se ustanovuje mj. že:
a) reprodukce chovných koček je přípustná ode dne ukončeného 1. roku věku do dne ukončeného 9. roku věku, u kocourů ode dne ukončeného 1. roku věku až neomezeně; ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného 9. měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete,
b) u koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,
c) maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy kočka porodí pouze jedno kotě,
d) kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
e) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

Písmena a), b) a c) nahrazují příslušné body v kapitole V. Chovatelského řádu ČSCH-SCHK, pro odběr koťat od kočky (písmeno e) zůstává v platnosti Chovatelský řád ČSCH-SCHK, tj. ukončených 13 týdnů jako minimum.
K výkladu nově vydaných vyhlášek bude v čísle 1/2009 Informačního zpravodaje zveřejněn metodický list.

Celý text viz: Sbírka zákonů, Částka 2 ze 7.1.2009, kde jsou zveřejněny i další vyhlášky týkající se ochrany zvířat.

26. prosince 2008
Zasedání předsednictva SCHK 3.12.2008 - zápis
18. října 2008
Na MVK v Praze složila sl. Lucie Kilianová úspěšně zkoušku posuzovatele - žáka pro II. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné žákování.
14. října 2008
Stanovisko Komise pro zdraví a pohodu SCHK k postupu novelizace Vyhlášky 192/04 Sb.
10. října 2008
Informace o postupu novelizace Vyhlášky 192/04 Sb.
4. října 2008
Na zasedání chovatelské komise SCHK 2.10.2008 v Praze složila Mgr. Kateřina Horáčková úspěšně zkoušku na poradce chovu pro kočky ABY a SOM. Gratulujeme.
30. září 2008
Zasedání předsednictva SCHK 3.9.2008 - zápis
4. září 2008
Na zasedání předsednictva SCHK 3.9.2008 v Praze složila pí Lenka Venclíková úspěšně zkoušku posuzovatele - žáka pro III. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné žákování.
6. června 2008
Zasedání předsednictva SCHK 14.5.2008 - zápis
31. března 2008
Konference SCHK 23.2.2008 - zápis
31.března 2008
Zasedání předsednictva SCHK 22.2.2008 - zápis
3.března 2008
Zpráva o - SV Bratislava 2007
2. ledna 2008
Zasedání předsednictva SCHK 6.12.2007 - zápis
4. prosince 2007
Vyjádření SVS ČR k platnosti vakcinace proti vzteklině - zde
6. října 2007
Zasedání předsednictva SCHK 5.9.2007 - zápis
16. července 2007
Postup při přihlašování koček na SV 2007 v Bratislavě:
originály přihlášek koček se splněnou kvalifikací (viz propozice) a potvrzené mateřskou ZO se zasílají přímo organizačnímu výboru dle propozic, kopie přihlášek + kopie dokumentů, potvrzujících kvalifikaci, se současně zasílají na plemennou knihu koček ČSCH, která je ověří a po uzávěrce katalogu zašle SZCH seznam oprávněných vystavovatelů
2. července 2007
Zasedání předsednictva SCHK 16.5.2007 - zápis
30. května 2007
Oznámení pro chovatele bezsrstých plemen koček a pro výstavní výbory
19. dubna 2007
Státní veterinární správa ČR vydala tiskovou zprávu o toxoplazmóze a toxokaróze
4. dubna 2007
Zasedání předsednictva SCHK 23.2.2007 - zápis
22. března 2007
Výklad k výstavním třídám 13a-c a k registraci PEB a DSP
21. března 2007
Zasedání konference SCHK 24.2.2007 - zápis
2. března 2007
Státní veterinární správa ČR vydala tiskovou zprávu o podmínkách cestování s kočkami a psy
22. prosince 2006
Zasedání předsednictva SCHK 6.12.2006 - zápis
2. prosince 2006
Na MVK v Rize (LV) složila úspěšně zkoušku na posuzovatele I. kategorie paní Grazyna Laskowska-Malaga. Gratulujeme !!!
15. září 2006
Předsednictvo FIFe vydalo zprávu o přijetí madarské chovatelské organizace Felis Hungaria - MME za člena pod patronátem (mentorem je slovinský svaz ZFDS). Prezidentkou se stala Judith Tóth.
6. září 2006
Zasedání předsednictva SCHK - zápis
6. srpna 2006
Státní veterinární správa ČR vydala tiskovou zprávu o cestování s kočkami a psy
13. července 2006
Ve věku 77 let zemřel náhle dlouholetý posuzovatel koček kategorií I a II - pan Kurt Rajdl.
3. května 2006
Zasedání předsednictva SCHK - zápis
29. dubna 2006
XIII. valná hromada ČSCH  -
usnesení
21. března 2006
Konference ČSCH-SCHK - zápis
20. března 2006
Český svaz chovatelů zavádí zkušebně informační službu k problematice aviární influenzy (ptačí chřipky). Na jakékoliv dotazy, týkající se ptačí chřipky se můžete zeptat od 1. dubna 2006 do odvolání každý den, včetně sobot a nedělí od 14 do 19 hodin. Aktuální informace bude kvalifikovaně podávat ing. Kotaška, který čerpá ze svých informačních zdrojů a je napojen na informační systém Státní veterinární správy, na tel. čísle 739 737 576. Upozorňujeme, že linka bude v provozu pouze v tento čas. Na dotazy či vzkazy, vznesené mimo tuto dobu, nebude reagováno.
Bezplatná linka MZe ČR týkající se ptačí chřipky: 800 100 415
8. března 2006
Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR k "ptačí chřipce"
6. března 2006
Komise FIFe pro zdraví a pohodu koček vydala dne 2.3.2006 doporučení týkající se tzv. viru ptaČí chřipky (H5N1). Plné znění v angličtině je na webu FIFe.
Shrnutí: počátkem března byla na německém ostrově Rujana nalezena uhynulá kočka, u níž byl zjištěn virus ptačí chřipky. Podle zatím dostupných výzkumů není dokázáno, že by domácí kočky byly zdrojem tohoto viru, je však možná jejich nákaza požitím infikované potravy (masa). Všechny dostupné výzkumy zatím ukazují, že nejpravděpodobnějším zdrojem nákazy je krmení syrovým infikovaným drůbežím masem.
Doporučení: v oblastech, kde byl zjištěn výskyt uhynulých ptáků a potvrzena nákaza virem H5N1, by měly být všechny kočky drženy tak, aby bylo zamezeno jejich styku s ptactvem. V případě kontaktu s nakaženým divokým ptákem, nakaženou drůbeží nebo při klinických příznacích chřipky (horečka, malátnost, zánět očních spojivek a třetího víčka, někdy průjem) by kočka měla být do potřebných vyšetření držena v karanténě.
V současné době neexistuje důkaz, že by domácí kočky hrály roli při přenosu viru jak mezi sebou, tak na člověka. Riziko přenosu viru na kočky je nízké, nesmí však být podceněno. Nekrmte kočky syrovým drůbežím masem nebo masem divokých ptáků.
4. února 2006
Ústřední komise pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství ČR schválila dne 19. ledna 2006 Řád na ochranu koček při chovu a Řád na ochranu koček při veřejném vystoupení nebo svodu. Řády nabývají platnosti a účinností dnem 18. února 2006. Současně pozbývají platnosti ta ustanovení současného Chovatelského řádu, která nejsou v souladu s Řádem ochrany koček při chovu. V této souvislosti upozorňujeme především na znění čl. 8, odst. 3, 4, 5 a 6. Řádu.
Žadatelé o pořádání výstav budou  uvádět v žádostech následující údaje o schváleném Řádu ochrany koček při svodu: žadatel: ČSCH, datum schválení: 19. 1. 2006, č.j.44042/2005-11020.
Podrobnější výklad obou Řádů bude proveden na konferenci SCHK dne 25. 2. 2006 v Praze, včetně informace o překlenovacím období čl. 8, odst. 4 Řádu ochrany koček při chovu.
26. ledna 2006
Na zasedání chovatelské komise dne 25.1.2006 složila úspěšně zkoušku pro poradce chovu pro britské kočky paní Alena Vaňousová z Prahy. Blahopřejeme!
25. ledna 2006
Zápis ze zasedání předsednictva SCHK
17. prosince 2005
V Praze se konal seminář FIFe pro posuzovatele - žáky.
16. listopadu 2005
Zápis ze zasedání předsednictva SCHK
26. října 2005

Pokyny pro zabezpečení roční evidence (viz též ČSCH)
V souladu s bodem 7 ukládací části usnesení XII. Valné hromady ČSCH, konané 23. dubna 2005, ÚV ČSCH - prostřednictvím svého sekretariátu - přistupuje k prvnímu kroku směřujícímu k zavedení nového systému evidence organizací a členů, jehož cílem je vytvořit centrální evidenci členů.
K naplnění tohoto usnesení je v první fázi  nezbytné - v rámci evidence členstva a chovných zvířat na rok 2006 - učinit následující.
   1) Tak jako každým rokem proběhne v zavedeném termínu evidence v základních organizacích (a chovatelských klubech plnících mj. i funkci ZO). Každý člen ZO vyplní dvojmo Výkaz člena ČSCH (originál+kopie - příslušné tiskopisy v případě potřeby na vyžádání základním či okresním organizacím zdarma zašle Distribuční středisko ČSCH, Plotní 69, 602 00 Brno; zveřejněn bude i ve Věstníku ČSCH č. 12/2005 a je možné z něj pořizovat kopie). Výkaz člena ČSCH vyplňují i členové ČSCH bez chovných zvířat.
   2) Originály Výkazu všech členů  ZO -  zašle ZO do 31. 12. 2005 (spolu s vyplněným Evidenčním listem) příslušné okresní organizaci ČSCH (kluby plnících funkci ZO napojené přímo na ÚOK je zašlou příslušné ÚOK), kopie Výkazů i Evidenčního listu zůstanou v základních organizacích.
   3) Okresní organizace originály vyplněných Výkazů  došlých z jednotlivých ZO (seřazených podle jednotlivých ZO) zašlou, spolu s originálem vlastního (tj. "okresního") Evidenčního listu,  do 31. 1. 2006 Sekretariátu ÚV ČSCH.
   Vzhledem k tomu, že úkol vybudovat centrální evidenci členstva je  v ČSCH historicky významnou akcí, je třeba jí věnovat odpovídající pozornost. Dbát je nutno zejména na úplné a přesné uvedení údajů v záhlaví Výkazu -  Jméno a příjmení, titul, datum narození, přesná adresa bydliště včetně poštovního směrovacího čísla, číslo telefonu příp. e-mailu. Navíc je možno uvést i funkce člena v orgánech ČSCH.
 
Slavibor Petržílka, generální sekretář ČSCH

25. září 2005
K situaci v polském chovu koček
Protože mezi chovateli a vystavovateli koček v ČR kolují nejrůznější, často zkreslené nebo ne zcela přesné informace o vývoji situace v polském chovu koček, považuji za účelné zmínit nejdůležitější skutečnosti, které se aktuálně Polska a jeho chovatelských felinologických spolků týkají. Stowarzyszenie hodowców kotów rasowych w Polsce (dále SHKRP) bylo na generálním shromáždění FIFe v Malmö dne 26. května t.r. vyloučeno z řad členů FIFe a tímto dnem - protože proti vyloučení z FIFe se nelze podle platných Statutů FIFe odvolat - byly oficiálně ukončeny všechny aktivity FIFe v Polsku s jedinou přijatou výjimkou, a to, že mezinárodní výstavy FIFe připravované v Polsku na měsíce červen a červenec ještě proběhnou pod patronací FIFe jako řádné FIFe výstavy. Někteří chovatelé, členové SHKRP, se za této situace rozhodli navázat na přerušené vztahy mezi SHKRP a FIFe tím, že založí novou chovatelskou federaci s názvem Felis Polonia (dále FP), která by na příštím generálním shromáždění FIFe v roce 2006 požádala FIFe o členství pod patronátem. Současně její představitelé požádali švédský SVERAK o přijetí role mentora a SVERAK tuto žádost akceptoval. Do voleb řádných orgánů garantují zájmy FIFe v Polsku pánové Marek Debski a Ireneusz Pruchniak. Pod hlavičkou FP (a tedy i FIFe, jejíž předsednictvo rovněž FP předběžně akceptovalo) se konala výstava ve Varšavě ve dnech 10. a 11. září a jsou/budou vydávány nové FP/FIFe rodokmeny. Jediný právní problém je v tom, že FP již v červnu požádala polský registrační soud o úřední registraci, avšak registrace zatím nebyla provedena. SHKRP - nyní již jako non-FIFe klub - mělo své generální zasedání 18. června a zvolilo nové předsednictvo, přičemž současně z SHKRP vyloučilo část členů "starého" předsednictva. Toto jsou čistě vnitřní, polské záležitosti, ale snad se na mne nebudou polští kolegové příliš zlobit, že o těchto věcech píši, protože ví, že vztahy mezi českými a polskými chovateli koček byly vždy velmi živé, a že se obě strany vždy zajímaly o to, co se děje na druhé straně hranic. Idea je taková, že SHKRP se transformuje do federace nezávislých klubů, které by si samy rozhodly, zda zůstanou v non-FIFe SHKRP nebo vstoupí do FIFe FP. Další problém, o kterém se musím zmínit, i když se zase jedná o čistě vnitřní záležitost, je skutečnost, že vyloučení členové "starého" SHKRP odmítli své vyloučení uznat, takže dnes jsou v Polsku dvě SHKRP. Resumé pro naše členy: SHKRP je non-FIFe klub, od 26. 5. t.r. nejsou nově vydané rodokmeny SHKRP rodokmeny FIFe, i kdyby měly FIFe logo (!!) a výstavy SHKRP nejsou FIFe výstavy! FP je předběžně pověřena hájit zájmy a plnit závazky FIFe v Polsku, ale protože věci se mohou rychle měnit, doporučuji si před každou polskou výstavou i před každým dovozem zvířete z Polska až do úplné legalizace FP ověřit aktuální stav na plemenné knize ČSCH, resp. webových stránkách SCHK nebo/a FIFe.
Upozornění pro výbory ZO ČSCH-SCHK: je pravděpodobné, že bude pokračovat snaha polských chovatelů o členství v ČSCH. Přijetí je možné při splnění dvou podmínek (samozřejmě vedle těch, které platí pro přijetí jakéhokoliv jiného občana za člena ČSCH): žadatel musí mít p. Erikem Reijersem jako generálním sekretářem FIFe oficiálně povolený přestup na předepsaném tiskopise/žádosti a žadatel musí (POZOR: NOVÁ PODMÍNKA PLATNÁ OD 22. 9. 2005, tj. od zasedání předsednictva SCHK) v ZO před přijetím podepsat prohlášení, že v plném rozsahu akceptuje všechny předpisy a pravidla ČSCH a SCHK a že jim rozumí. Na toto prohlášení se nebude centrálně vydávat žádný formulář, jedná se o zajištění toho, aby si zahraniční členové byli vědomi skutečnosti, že pro ně platí česká a ne polská (nebo jiná zahraniční) chovatelská pravidla a že jim dostatečně jazykově a významově rozumí.
Ing. Bohumír Mahelka,CSc., předseda
6. července 2005
MVK 6.+7.8.2005 v Toruni /PL/ a 3.+4.9.2005 ve Wroclawi /PL/ se nekonají pod záštitou FIFe - získané certifikáty jsou ve FIFe neplatné.
1. června 2005
Zápis ze zasedání předsednictva SCHK
31. května 2005
Aktuální informace z generálního zasedání FIFe 2005.
19. března 2005
Na MVK v Opole (PL) složil úspěšně zkoušku na posuzovatele II. kategorie Ing. Martin Šanda. Gratulujeme !!!
12. března 2005
Vyhlášení vítězů soutěže Kočka roku 2004
26.února 2005
Konference ČSCH-SCHK - zápis
14. ledna 2005
K praktické aplikaci vyhlášky o označování a pasech koček
Dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky, tj. 7. prosince 2004, vstoupila v platnost Vyhláška č. 610/04 Sb. ministerstva zemědělství ČR o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech. Protože její striktně právní dikce může vyvolat (a už také vyvolala) mezi chovateli a vystavovateli koček určité obavy a nejistotu, za jakých podmínek lze uskutečnit přesun koček v zájmovém chovu v rámci České republiky, např. na krytí nebo na výstavy, budu se snažit některá ustanovení této vyhlášky blíže vysvětlit.
Tato vyhláška bezprostředně navazuje na již známé Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a upřesňuje je na podmínky ČR v souladu s platnou českou legislativou.
Chci výslovně zdůraznit, že citované Nařízení je ve všech členských zemích EU, a tudíž i v ČR v plném rozsahu platné, bez ohledu na to, zda jsme v naší republice vydali nějaký další právní předpis nebo ne.
Zásadní a prakticky jediný problém, který se při čtení vyhlášky objevil, je dán zněním § 2, který říká, že zájmová zvířata starší tří měsíců, tedy i kočky, mohou být přesunuta jen tehdy, jsou-li nezaměnitelně označena předepsanými identifikačními prostředky (mikročip, tetování) a doprovázena platným pasem, který obsahuje všechny požadované náležitosti a který byl vystaven k tomu oprávněným veterinárním lékařem. Na první čtení to může vypadat tak, že budu-li chtít jet s kočkou např. z Brna do Prahy (z jakéhokoliv důvodu), musí být čipovaná/tetovaná a mít platný petpas. Jenže: toto ustanovení je platné pouze s ohledem na Nařízení EU (a je to ve Vyhl. 610/04 Sb. uvedeno v poznámce pod čarou), které však hovoří jasně o podmínkách pro překročení státní hranice. Takže pro cestování po republice není nutné s ohledem na znění Vyhl. 610/04 Sb. zvířata čipovat a opatřovat pasem. Tento závěr mně dnes, tj. 14. ledna, potvrdili i odpovědní pracovníci Státní veterinární správy ČR jako zástupci oficiální státní autority. K tomu mi dovolte osobní poznámku: bez ohledu na nějaká nařízení a vyhlášky jsem stejně přesvědčen o tom, že nezaměnitelná identifikace všech psů a koček je naprosto nezbytná.
Další paragrafy vyhlášky by už problémy dělat neměly, i když určité (asi velké, jak známe naše chovatele) potíže lze předpokládat při realizaci § 5, který ukládá majiteli zvířete hlásit tzv. "pověřené osobě", která bude držitelem a správcem národního registru evidence pasů všechny změny, které se týkají zvířete a jeho držitele (úhyn, utracení, přestěhování majitele, změna majitele) a to do sedmi dnů od dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo. Tato "pověřená osoba" však do dnešního dne nebyla Ministerstvem zemědělství vybrána a určena. Podkladem pro vedení evidence pasů jsou/budou údaje poskytované schváleným veterinárním lékařem, který je oprávněn čipovat/tetovat zvířata a vydávat pasy.
Ing. Bohumír Mahelka,CSc., předseda
12. prosince 2004
Na MVK v Grazu (A) složil úspěšně zkoušku na posuzovatele I. kategorie pan Eric Reijers. Gratulujeme !!!
1. prosince 2004
Zápis ze zasedání předsednictva SCHK
7. května 2004
Zápis ze zasedání předsednictva SCHK
24. března 2004
Ing. Martin Šanda úspěšně složil zkoušku na poradce chovu pro IV. kategorii. Gratulujeme !!!
15. března 2004
Informace o cestování koček po vstupu do EU
13. března 2004
Vyhlášení výsledků soutěže Kočka roku 2003
21. února 2004
Konference ČSCH-SCHK  - Zápis
28. ledna 2004
Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 998/2003/ES ze dne 26.5.2003 a Nařízení Komise EU č .C 2003/4359 ze dne 26.11.2003 stanovují, že s platností od 3.7.2004 musí být všechny kočky, které opouštějí území jakéhokoliv státu EU, tedy i České republiky, nezaměnitelně označeny tetováním nebo čipováním ( tetování se připouští pouze na přechodné období ) a musí být provázeny oficiálním " Evropským pasem" osvědčujícím identifikaci a platné očkování proti vzteklině, event. další doplňující údaje.
Základní informace k této problematice přinesou Naše kočky č.2/04.
Otázky, které jsem z praktického pohledu adresoval Státní veterinární správě MZe ČR, mně zatím nemohly být zodpovězeny, protože je SVS ještě nemá vyřešeny. Zítra, tj.29.1. se má sejít ústřední ředitel SVS p. dr. Holejšovský s právníky, aby se snažili udělat v této věci více jasno, a to pouze po TECHNICKÉ STRÁNCE realizace v podmínkách ČR. Nařízení EU je jinak automaticky platné ve všech zemích EU a národní legislativa v tomto Nařízení NEMŮŽE a NESMÍ nic měnit.
O aktuálním stavu v této záležitosti budeme průběžně informovat na www, souhrnné informace ( vše, co budeme do té doby znát ) budeme prezentovat na Konferenci SCHK dne 21.2., v Našich kočkách č.3/04 a v IZ č.1/04.
Ing.Bohumír Mahelka,CSc., předseda
3. července 2003
Vyhlášení sbírky SCHK na pomoc opuštěným kočkám
7. června 2003
Na MVK v Krakově (PL) složil úspěšně zkoušku na posuzovatele I. kategorie PharmDr. Martin Kabina. Gratulujeme !!!
26. - 31. května 2003
Generální shromáždění FIFe Amsterdam 2003 -   Zpráva
9. dubna 2003
Zprovoznění webu SCHK-ČSCH
15. března 2003
Vyhlášení výsledků soutěže Kočka roku 2002
22. února 2003
Konference SCHK  - Zápis