ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ - SDRUŽENÍ CHOVATELŮ KOČEK

Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 7. 5. 2004 v Mostě

 1/2004

Přítomni:

Ing. B. Mahelka, J. Kytlerová, B. Němcová, MUDr. M. Říhová, P. Fries, E. Reijers, Ing. M. Šanda, A. Šimková 

Hosté: MVDr. K. Mahelková, Mgr. Z. Maršíčková, H. Topolová 


 1. Zhodnocení pléna SCHK: 
  Ing. Mahelka zhodnotil průběh konference odbornosti a bylo stanoveno datum příští konference na 26.2.2005
2. Revizní zpráva za rok 2003
  Pí. Šimková podala informaci o provedené revizi hospodaření za rok 2003.
  • Revizní komise doporučuje zakoupení barevné tiskárny pro Plemennou knihu. Do příštího zasedání připraví proto pí. Šimková rozpočet nákladů na pořízení této tiskárny včetně nákladů na úpravy programu tisku rodokmenů
  • Dále RK opětně upozornila na nutnost platit poplatky FIFe za výstavy včas a bez urgování. Předsednictvo schválilo návrh p. Reijerse: pokud ZO neuhradí poplatek do 14 dnů po výstavě, bude jí zrušena výstava v následujícím roce. Výjimečně je možno předem domluvit s pí. Šimkovou odklad platby - vždy pouze individuálně
3. Rozdělení okruhů činnosti členů předsednictva
  Předsednictvo schválilo oblasti činností, které budou zajišťovat jeho jednotliví členové takto:

Ing. Mahelka (předseda) - ČSCH, FIFe, legislativa, standardy
MUDr. Říhová (místopředsedkyně) - chovatelská komise, plemenná kniha koček, chovatelské předpisy
J. Kytlerová - výstavně-posuzovatelská komise, výstavy, soutěž Kočka roku, výstavní předpisy, předpisy pro posuzovatele
Ing. Šanda - ekonomika, public relations
B. Němcová - patronát ČSCH/SCHK nad rumunskými chovatelskými organizacemi

4. Složení odborných komisí
  Předsednictvo schválilo složení odborných komisí:
  • Výstavně-posuzovatelská komise
Předsedkyně: J. Kytlerová
Členové:  Ing. P. Černý - soutěž Kočka roku
PharmDr. Kabina - překlady
M. Seidler - výstavnictví
MVDr. Mahelková - posuzovatelé, posuzovatelé-žáci
  • Chovatelská komise
Předsedkyně: MUDr. Říhová - HP pro kategorii IV
Členové:  Z. Gorgoň - HP pro kategorii I (stříbřitost, kresby)
Mgr. Maršíčková - HP pro kategorii I (ostatní barvy)
Ing. Šanda - HP pro kategorii II a BRX
J. Knýová - HP pro kategorii III
R. Bílek - legislativa
  • Disciplinární komise
Předsedkyně: JUDr. Soukenková 
Členové:  Ing. Noha
RNDr. Tomášková
 5.  Revize předpisů FIFe, ČSCH/SCHK, standardů 
  Chovatelský a registrační řád FIFe - novelizované znění bude zveřejněno v IZ 2/2004 (zodpovídá: dr. Říhová)
Chovatelský řád ČSCH/SCHK včetně příloh a Pravidel pro CHS - IZ 3-4/2004 (dr. Říhová)
Posuzovatelský a výstavní řád FIFe a ČSCH/SCHK - IZ 3-4/2004 (J. Kytlerová)

P. Reijers informoval o standardech plemen FIFe v elektronické podobě. Kompletní česká novela bude postupně zveřejňována na webových stránkách SCHK, první část podkladů převzala Mgr. Maršíčková

 6. Informace o Valné hromadě ČSCH 2004
  Pí. Šimková informovala o průběhu Valné hromady ČSCH 2004. Zápis bude zveřejněn na webových stránkách ČSCH
 7. Novela Veterinárního zákona (166/99 Sb., změny dle Nařízení EU 998/03) a novela Zákona na ochranu zvířat (246/92 Sb.) a Vyhláška č. 192/04 Sb. o ochraně zvířat při svodu a chovu
  MVDr. Mahelková seznámila předsednictvo s novelami výše zmíněných zákonů a s praktickou aplikací Nařízení EU. O této tematice napíše článek do IZ 2/2004. Současně byla pověřena vytvořením Řádu k ochraně zvířat při chovu a řádu k ochraně zvířat při výstavách. Termín: do 30.6.2005
8. Plán výstav
 

Plán výstav pro rok 2004 byl doplněn o NVK pořádanou 31.7.2004 v Praze ZO Praha 4/17

9. Různé 
  Termíny zasedání předsednictva: 25.8.2004 (Praha), 1.12.2004 (Brno) 
A. Šimková v.r.

Ing. B. Mahelka v.r.