ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ - SDRUŽENÍ CHOVATELŮ KOČEK

Zápis ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 16. 5. 2007

2/2007

Přítomni:

Ing. B. Mahelka, MUDr. M. Říhová, B. Němcová, 
Ing. M. Šanda, A. Šimková 

Omluveni: J. Kytlerová, E. Reijers, P. Fries
Hosté: Mgr. Z. Maršíčková


 1. Kontrola zápisu a úkolů: 
-dále trvá úkol - upravit znění chovatelského řádu a současně registračního řádu (LO, RX – barvy x)- ing. Šanda;
-na MVK v Praze v hotelu Pyramida byla vyhlášena soutěž Kočka roku. Výsledky byly zveřejněny rovněž na webu a v IZ - úkol splněn;
- paní Šimková zaslala na FIFe žádost o rezervaci termínu SVK v roce 2013 - úkol splněn;
- konference – plenární zasedání odbornosti – se konalo dne 24.2.2007. 
Zápis byl přijat bez připomínek.
2. Výstavy
 

Ve výstavních termínech nebyly požadovány žádné úpravy. Na příští zasedání předsednictva, které se bude konat 5.9.2007 v  Praze, připraví ing. Martin Šanda písemný přehled všech českých výstav nahlášených na FIFe.

3. Informační zpravodaj
 

Paní Šimková informovala předsednictvo o počtu předplatitelů, Mgr. Maršíčková  seznámila předsednictvo s předběžným obsahem č. 2/2007.

4. Generální zasedání FIFe
  Předsednictvo projednalo jednotlivé návrhy a zaujalo stanovisko k hlasování o těchto návrzích.
5. Různé
 
a)

Předsednictvo projednalo odpor pana Seidlera k rozhodnutí chovatelské komise, anulovalo přijaté závěry a doporučilo chovatelské komisi pana Seidlera pozvat na příští zasedání komise, aby se mohl k celé záležitosti vyjádřit. Komise bude o věci rozhodovat znovu.

b)

Paní Šimková informovala předsednictvo o průběhu Valné hromady ČSCH . Předsednictvo oceňuje aktivní vystoupení paní Jany Knýové – delegátky za odbornost koček.

c) Paní Šimková informovala o vzniku dvou nových ZO. ZO Kočky Mariánské Lázně  (předseda L. Dvořáková) a ZO Plzeň Paradise Cat (předseda  J. Bejleková).
d) Předsednictvo rozhodlo, že v případě, kdy chovatel žádá o vydání dokladu o páté generaci předků kočky, zaplatí za tuto službu  200,- Kč (kopie PP matky a otce daného zvířete).
e) Na příští zasedání připraví předseda Ing. B. Mahelka pracovní znění novely organizačního řádu odbornosti. Ten bude po event. připomínkách členů předsednictva rozeslán všem ZO v prosinci s pozvánkou na plénum 2008 (23.2.2008).
Předsednictvo na svém příštím zasedání rozhodne, zda řád schválí samo či přenese tuto odpovědnost na plénum.
 
A. Šimková v.r.

Ing. B. Mahelka v.r.