Sdružení chovatelů koček - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 24.11.2021
Přejít na obsah

Pro rok 2021 je vyhlášena soutěž o titul Národní vítězPlemenná kniha je od 27.9. do 3.10.2021 včetně mimo provoz.

Sdružení chovatelů koček (SCHK)

je
název chovatelské sekce Českého svazu chovatelů (ČSCH),
která sdružuje chovatele ušlechtilých (čistokrevných) i domácích koček.

ČSCH je členem mezinárodní organizace chovatelů koček FIFe.

Podle Stanov
ČSCH je nejvyšším odborným orgánem
pro řízení chovatelství koček Ústřední odborná komise (tzv. Předsednictvo),
pracovními
orgány jsou odborné a pracovní komise.

Sdružení chovatelů koček je tvořeno specializovanými organizacemi,
jejichž delegáti se jednou ročně scházejí na Ústřední konferenci (plénu).


Členové SCHK se řídí Etickým kodexem, chovatelskými a výstavními předpisy.
Přihláška do ČSCH SCHK
       (zašlete přímo zvolené ZO)
      Přestupní lístek do jiné ZO

        Žádost o členství - žadatel ze zahraničí

      (pouze pro výbory ZO)
      


©SCHK 2021
Návrat na obsah