Zpět na hlavní stránku

 

 CHOVATELSKÝ A  REGISTRAČNÍ ŘÁD FIFé

vydaný 1.1.2004 (se změnami platnými od [1.1.2005])

Chovatelský a registrační řád FIFé (body 1 - 3)


4 Registrační řád
4.1 Seznam uznaných plemen s doporučenými kříženími
EMS kód Plemeno Příbuzné plemeno (+) Doporučené křížení 
ABY habešská SOM -
ACL americká curl dlouhosrstá ACS -
ACS americká curl krátkosrstá ACL -
BAL balinéská SIA, ORL*, ORS* -
BEN bengálská - -
BML burmilla   BUR
BRI britská - -
BUR barmská - -
CRX cornish rex - -
DRX devon rex - -
EUR evropská - -
EXO exotická PER -
GRX german rex - -
CHA kartouzská - -
JBT japonský bobtail - -
KBL kurilský bobtail dlouhosrstý KBS -
KBS kurilský bobtail krátkosrstý KBL -
KOR korat - -
MAN manx - -
MAU egyptská mau - -
MCO mainská mývalí - -
NFO norská lesní - -
OCI ocicat - -
ORL* orientální dlouhosrstá ORS*, SIA, BAL -
ORS* orientální krátkosrstá ORL*, SIa, BAL -
PER perská EXO -
RAG ragdoll - -
RUS ruská modrá - -
SBI birma - -
SIA siamská BAL,ORL*, ORS* -
SIB sibiřská - -
SNO snowshoe - SIA, ORS*, RAG(++)
SOK sokoke - -
SOM somálská ABY -
SPH sphynx - -
TUA turecká angora - -
TUV turecká van - -
+ příbuzná plemena jsou taková, která mají stejný standard s výjimkou délky srsti a/nebo skvrn
++ s povolením chovatelské komise
* od 1.1.2005 změněn EMS kód pro ORS na OSH, kód pro ORL na OLH
4.2 Plemenné knihy
4.2.1 Popis plemenné knihy LO (Livre d'Origine - hlavní plemenná kniha)
V hlavní plemenné knize (LO) jsou registrovány kočky, jejichž nejméně 3 generace před touto (aktuální) kočkou, patří ke stejnému plemeni. Plemenem se rozumí některé z těch, které bylo uvedeno v předcházejícím seznamu uznaných plemen. Barevná varieta musí náležet mezi variety uvedené v seznamu EMS kódů a musí ji pro zmíněné plemeno FIFé uznávat.
Požadují se úplné informace o kočce, tj. jméno kočky, název chovatelské stanice, úplné registrační číslo včetně identifikace registrující organizace, pohlaví, úplný EMS kód a datum narození.
4.2.2 Popis experimentální plemenné knihy RIEX (Registre Initial et Experimental - experimentální plemenná kniha)
Do experimentální plemenné knihy se zapisují kočky, které:
- pocházejí z křížení mezi plemeny;
- neodpovídají podmínkám pro zápis do hlavní plemenné knihy
4.2.3 Přepis z RIEX do LO 
Převést kočku automaticky z experimentální do hlavní plemenné knihy je možné, jsou-li splněny podmínky, které tento zápis podmiňují.
4.3 Transfer a import 
4.3.1 Import (dovoz) od jiného člena FIFé 
Originální rodokmen kočky musí být respektován, přesto může národní chovatelská komise člena FIFé rozhodnout, zda bude kočka zanesena do hlavní nebo jen do experimentální plemenné knihy, podle svých vlastních podmínek viz článek 4.4.4. 
Exportující člen FIFé musí vystavit potvrzený transfer.
4.3.2 Převod rodokmenů z non-FIFé organizací 
Při registraci koček, které jsou členem členského svazu FIFé dovezeny z non-FIFé organizací, rozhoduje člen FIFé (chovatelská organizace) o důvěryhodnosti nezávislé organizace a o tom, jak bude kočka registrována.
Rodokmeny nezávislých organizací mohou být registrovány v hlavní nebo experimentální plemenné knize, splňují-li uvedené podmínky, a poté, co jsou zkontrolovány z hlediska genetických principů. Pokud organizace, z nichž je kočka importována, používají transfer, musí být tento předložen, má-li být kočka registrována ať v hlavní nebo experimentální plemenné knize.
Kočkám se neuznává jejich dosažený titul. Oproti tomu tituly jejich předků mohou být v rodokmenu uvedeny.
4.3.3 Původní jméno dovezené kočky musí být zachováno 
Členům FIFé je zakázáno nechat kočky získané od jiného člena FIFé nebo člena jiné organizace úmyslně registrovat pod jiným jménem.
4.4 Registrace 
4.4.1 Hlavní principy 
Všechna koťata, která pocházejí z chovu členů členských organizací FIFé, musejí být zaregistrována nejdříve u FIFé.
Registrace kočky v hlavní nebo experimentální plemenné knize musí odpovídat genetickým zákonitostem. Kočka, u níž se liší fenotyp od genotypu, musí být přeregistrována podle genotypu poté, co byla ověřena:
- genetika rodičů;
- genetika potomků dotyčné kočky.
Kočka může být na výstavě zařazena podle svého fenotypu, pokud se odlišuje od jejího ověřeného genotypu. V tom případě musí být v rodokmenu uveden jak její ověřený genotyp, tak i fenotyp. Fenotyp musí odpovídat popisu EMS systémem a musí být uveden v závorce.
Pokud kočka získala některý titul v nesprávné barevné varietě, tento titul při přepisu do správné barevné variety ztrácí.
4.4.2 Zvláštní kódy pro registraci 
4.4.2.1 Var (variant) 
Označení "var" může být přidáno k EMS kódu, aby označilo krátkosrstou kočku, jež je nebo může být nositelem genu pro dlouhou srst.
4.4.2.2 Modifikátor ředění "m"
EMS kód Zbarvení
m modifikátor
x am karamelová, založená na modrém základě
x cm karamelová, založená na lilovém základě
x em meruňková, založená na krémovém základě
x pm karamelová, založená na plavém základě
x *m karamelová, založená na neznámém základě
Poznámka: Tento účinek ředících modifikátorů je teoreticky výsledkem ředění ředěných barev v kombinaci s genem popsaným jako ředící modifikátor.

Siamské kočky mohou být ve FIFé registrovány následovně:

SIA x am karamelová, založená na modrém základě
SIA x cm karamelová, založená na lilovém základě
SIA x em meruňková, založená na krémovém základě
SIA x pm karamelová, založená na plavém základě
SIA x *m karamelová, založená na neznámém základě
4.4.3 Registrační čísla 
Od 1.1.1997 mají registrační čísla při zápisech do hlavní a experimentální plemenné knihy odpovídat následujícím zásadám: (kód státu) + zkratka člena FIFé + LO nebo RIEX + číslo
např. kočka, která je registrována v hlavní plemenné knize bude ve Švédsku registrována následujícím způsobem: (S) SVERAK LO nnn, kočka, která je registrována v experimentální knize ve Francii: (F) FFF RX nnn (kočka, která je reistrována v České republice v plemenných knihách - hlavní nebo experimentální: (CZ) CSCH LO nnn nebo (CZ) CSCH RX nnn - pozn. překladatele).
4.4.4 Národní registr 
Každá národní chovatelská komise může ve všech výše jmenovaných pravidlech doplnit v odstavcích 2.5, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.5.1, 4.4.5.2, 4.4.5.3.1, 4.4.5.4  další omezení, odpovídající národním potřebám.
4.4.5 Registrace v RIEX (experimentální plemenné knize) 
4.4.5.1 Kočky pocházející z křížení 
Kočky, které pocházejí z křížení mezi plemeny (jak je uvedeno v bodě 4.2.2), budou registrovány v experimentální plemenné knize za předpokladu, že k tomuto křížení dala svoje povolení chovatelská komise člena FIFé (národního svazu). [Při registraci se uvádí výsledné plemeno] Tyto kočky budou registrovány následovně:
XLH*
(výsledné plemeno) - dlouhosrstí potomci z těchto spojení
XSH*
(výsledné plemeno) - krátkosrstí potomci z těchto spojení
Následně mohou být tyto kočky přeregistrovány v určitém uznaném plemeni, pokud mu odpovídají, za těchto podmínek:
- byly ve věku nejméně 10 měsíců vystaveny na mezinárodní výstavě koček ve třídě noviců;
- byly posouzeny pod dohledem národní chovatelské komise minimálně 2 mezinárodními posuzovateli, kteří byli seznámeni s okolnostmi;
- od všech těchto posuzovatelů získaly známku "výborná" .
Pravidla uvedená v tomto odstavci se nevztahují na spojení (krytí) jedinců dvou příbuzných plemen. Jejich potomci se zapisují přímo do LO nebo RIEX podle článku 4.2.
4.4.5.2 Novici
Novici jsou kočky, jejichž rodiče jsou neznámí, nebo kočky bez rodokmenu.
4.4.5.2.1 Kočky s neznámým původem
Kočky neznámého původu mohou být zaneseny do experimentální plemenné knihy, pokud chovatelská komise člena FIFé zápis do plemenné knihy povolí. Tyto kočky budou zapsány tímto způsobem:
XLH* - dlouhosrstí jedinci
XSH* - krátkosrstí jedinci
Poté mohou být tyto kočky zapsány jako plemeno, jemuž odpovídají, za následujících podmínek:
- byly ve věku nejméně 10 měsíců vystaveny na mezinárodní výstavě koček ve třídě noviců;
- byly posouzeny pod dohledem národní chovatelské komise minimálně 2 mezinárodními posuzovateli, kteří byli seznámeni s okolnostmi;
- od všech těchto posuzovatelů získaly známku "výborná" .
4.4.5.3 Třída noviců
Kočka smí být vystavena ve třídě noviců pouze jedenkrát.
4.4.5.4 Potomci koček, které jsou zapsány v experimentální plemenné knize RIEX jako XSH* nebo XLH* 
Potomci z těchto krytí mohou být zapsáni v experimentální plemenné knize za těchto podmínek:
- byly ve věku nejméně 10 měsíců vystaveny na mezinárodní výstavě koček ve třídě noviců;
- byly posouzeny pod dohledem národní chovatelské komise minimálně 2 mezinárodními posuzovateli, kteří byli seznámeni s okolnostmi;
- od všech těchto posuzovatelů získaly známku "výborná" .
 
4.4.6 Registrace zvířat neuznaných plemen s předběžnými zkratkami 
S ohledem na registraci jsou používány následující zkratky (kódy):
* znamená další informace podle EMS systému, např. písmeno pro barevnou varietu apod.
ABL non* americký bobtail dlouhosrstý
ABS non* americký bobtail krátkosrstý
AMS non* americká krátkosrstá
AMW non* americká hrubosrstá (wire)
AUM non* australská "mist"
BOL non* bombajská dlouhosrstá
BOS non* bombajská krátkosrstá
BRX non* bohemian rex
CEY non* cejlonská
CLS non* kalifornská "spangled"
CYM non* kymerská (cymric)
LPL non* La Perm dlouhosrstá
LPS non* La Perm krátkosrstá
NEB non* nebelung (dlouhosrstá ruská modrá)
PBL non* Pixie Bob dlouhosrstá
PBS non* Pixie Bob krátkosrstá
SFL non* skotská klapouchá dlouhosrstá
SFS non* skotská klapouchá krátkosrstá
SIN non* singapura
SRL non* selkirk rex dlouhosrstý
SRS non* selkirk rex krátkosrstý
STE non* sterling
SYL non* seychelská dlouhosrstá
SYS non* seychelská krátkosrstá
THA non* thajská
TIF non* tiffany
TOL non* tonkinská dlouhosrstá
TOS non* tonkinská krátkosrstá
Následující plemena se podílela na vytvoření např. burmilly a bombajské kočky a uznává je pouze GCCF:
ASL non* asijská dlouhosrstá
ASS non* asijská krátkosrstá
Doporučená povolená křížení viz Dodatek 1
4.4.6.1 Prohlášení týkající se plemene munchkin a divokých koček 
FIFé v žádném případě neuzná ani nevytvoří EMS kód pro plemeno munchkin.
FIFé nevytvoří EMS kód pro žádný druh divokých kočkovitých šelem.
4.4.7 Zvláštní pravidla pro registraci některých plemen 
4.4.7.1 Manx 
Manx, který má v předcích nejméně 3 generace manxů (MAN 51, 52, 53 nebo 54), bude registrován v hlavní plemenné knize LO1)
4.4.7.2 ACL/ACS 
ACL/ACS s rovnýma ušima se registruje jako ACL/ACS x 71, tj. jako neuznaná varieta
ACL/ACS x 71 muže být registrována pouze v experimentální plemenné knize
ACL/ACS x 71 může být použita pro chov ACL/ACS.
1) Manx, který má ve svém rodokmenu v jedné nebo více ze 3 požadovaných generací předků MAN 54, se registruje v hlavní plemenné knize.
4.5 Barevné variety
Jako "zbarvení" označujeme skupinu barev s určitými společnými charakteristickými rysy, což může být buď společný genetický základ nebo společné znaky. Např. "bílá skvrnitost" (společné genetické označení pro skvrny, které mohou být typu bikolor, harleký nebo van) nebo "tabby kresba" (společné označení kresby a genetický znak, který zahrnuje mramorování, tygrování, tečkování a ticked tabby) nebo černá barva (obecný genetický znak, který obsahuje alelu pro čokoládové a skořicové zbarvení).
Výraz "barevná varieta" je používán k popisu (označení) různých možností vyjádření barvy a kresby srsti. To znamená její barvu (akromelanické) odznaky, kresbu nebo rozdělení bílých skvrn.
4.6 Uznávání nových plemen a nových barevných variet 
4.6.1 Uznání nové variety 
Pro uznání nové barevné variety v rámci ve FIFé uznaného plemene musí být splněna následující podmínka:
- předvedení nejméně 15 koček alespoň 6 měsíců starých.
Tato prezentace musí být provedena na jedné nebo dvou mezinárodních výstavách, na kterých je současně přítomna nadpoloviční většina posuzovatelské komise FIFé.
Pokud se prezentace koná na dvou různých výstavách, musejí se obě tyto výstavy konat během 6 měsíců.
4.6.2 Žádost o uznání 
Při žádosti o uznání
- nové barevné variety v rámci uznaného plemene;
- barevné variety nového plemene, které má být FIFé uznáno,
musí být tato žádost podána formou návrhu generálnímu zasedání FIFé. To může rozhodnout pouze o barevné varietě v tomto návrhu uvedené. Jiné barevné variety, které nebyly v návrhu jmenovány, mohou být projednány a uznány pouze v tom případě, že je doporučila posuzovatelská komise FIFé.
Za novou barevnou varietu je požadována barva, která předtím nebyla uznána nebo nebyla uznána pro určité plemeno ve zmíněném návrhu.
Poznámka: Pokud bylo požádáno o uznání nové variety podle tohoto článku, je pro člena FIFé nanejvýš důležité jasně stanovit, o kterou varietu se bude jednat. Pokud má být uznána pouze černá barva, budou brány v úvahu pouze černé kočky. Týka-li se uznání také modrých koček, musejí být přítomny jak černé, tak i modře zbarvené kočky. Tato zásada má být zohledněna rovněž při navrhovaném standardu barevné variety, o kterou je žádáno.
4.6.3 Uznání nového plemene 
Pro uznání nového plemene, tzn. plemene, které není na seznamu plemen uznaných FIFé, musí být splněny následující podmínky:
- prezentace 3 různých koček z 5 po sobě následujících generací uznávaného plemene;
- k tomu prezentace 15 různých koček, které náleží ke 3 různým generacím uznávaného plemene.
Tato prezentace musí být provedena na jedné nebo dvou mezinárodních výstavách, na kterých je současně přítomna nadpoloviční většina posuzovatelské komise FIFé. Pokud se prezentace koná na dvou různých výstavách, musejí se obě tyto výstavy konat během 6 měsíců.
K uznání plemene, které je již uznáno některou velkou organizací (federací) a jsou-li již oficiálně registrovány nejméně 3 kočky tohoto plemene (nebo příbuzného plemene) 5 po sobě následujících generací, není nutné prezentovat při uznávacím řízení FIFé 15 koček z nejméně 3 různých generací.
5 Tituly 
5.1 Distinguished Merit (DM) 
Titul DM přizná FIFé kočce za těchto předpokladů:
- požadovaný počet potomků s tituly IC/IP a vyššími je minimálně 5 u koček (0.1) a 10 u kocourů (1.0);
- platné jsou pouze tituly zaregistrované u FIFé;
- o titul DM se žádá stejným způsobem jako o ostatní tituly.
Titul DM se uvádí za celým jménem kočky.
5.2 Seznam titulů FIFé 
CH šampion
PR premior
IC mezinárodní šampion
IP mezinárodní premior
GIC mezinárodní grandšampion
GIP mezinárodní grandpremior
EC evropský šampion
EP evropský premior
WW světový vítěz
FAC americký šampion FIFé
FAP americký premior FIFé
DM1) Distinguished Merit
DSM1) Distinguished Show Merit
JW1) Junior Winner
1) Tyto tituly se uvádějí za celým jménem kočky
6 Dodatek č. 1 
Tabulka doporučených křížení pro plemena FIFé neuznaná a jejich předběžné zkratky:
EMS kód Plemeno Doporučené křížení
ABL non* americký bobtail dlouhosrstý ABS non*
ABS non* americký bobtail krátkosrstý ABL non*
AMS non* americká krátkosrstá EUR
AMW non* americká hrubosrstá AMS non*, EUR
BOL non* bombajská dlouhosrstá BOS non*, BUR, TIF non*
BOS non* bombajská krátkosrstá BOL non*, BUR, TIF non*
BRX non* bohemian rex EXO, PER
CEY non* cejlonská -
CLS non* kalifornská "spangled" -
CYM non* kymerská MAN
NEB non* nebelung RUS
SFL non* skotská klapouchá dlouhosrstá AMS non*, BRI, EUR
SFS non* skotská klapouchá krátkosrstá AML non*, BRI, EUR
SIN non* singapura -
SRL non* selkirk rex dlouhosrstý EXO, PER
SRS non* selkirk rex krátkosrstý EXO, PER
STE non* sterling EXO, PER, BRI
SYL non* seychelská dlouhosrstá BAL,ORL,ORS,SIA
SYS non* seychelská krátkosrstá BAL,ORL,ORS,SIA
THA non* thajská -
TIF non* tiffany BOL non*, BOS non*, BUR
TOL non* tonkinská dlouhosrstá TOS non*
TOS non* tonkinská krátkosrstá TOL non*
V následující skupině jsou kočky, které se podílely na vytvoření např. burmilly a bombajské kočky a uznává je pouze GCCF:
ASL non* asijská dlouhosrstá BOL non*, BOS non*, BML, BUR, TIF non*
ASS non* asijská krátkosrstá BOL non*, BOS non*, BML, BUR, TIF non*
*) znamená další informace podle EMS systému, např. písmena pro barevnou varietu apod.
                                  Překlad: MUDr. Marie Říhová