CENÍK SLUŽEB*
č. účtu: 635081/0100

 
registrace CHS var.s.510600520 1 800 Kč
obnovení CHS v ochranné lhůtě var.s.510600520   500 Kč
registrace do PK (import) var.s.510602500   150 Kč
vystavení PP** var.s.510602500   150 Kč
vystavení duplikátu PP var.s.510602500   300 Kč
podklady k vystavení 5-ti generačního PP var.s.510602500   200 Kč
vystavení transferu var.s.510602500   300 Kč
přiznání titulu var.s.510602500    50 Kč
kokarda k titulu* var.s.510602500   170 Kč
tisk z PK (pouze z vlastní CHS) var.s.510602500   150 Kč první strana,
  každá další 50 Kč
paušální poplatek při kontrole poradcem chovu     200 Kč
členské známky*** var.s.510684100 dle počtu

*) k ceně je účtováno dobírkové poštovné, při platbě na účet je třeba zjistit předem dotazem na PK výši paušálního poplatku za poštovné a ten přičíst k ceně a přiložit i kopii dokladu provedené platby s odpovídajícím variabilním symbolem (nikoli pouze avízo platby)
**) je-li PP vystaven z rozhodnutí chovatelské komise, může být stanoven příplatek, jehož výše závisí na závažnosti provinění
***) platí pouze pro ZO