Pravidla soutěže Kočka roku:

1. Hodnocení se provádí podle kategorií (kočky dlouhosrsté, kočky polodlouhosrsté, kočky krátkosrsté, kočky siamské a orientální, kočky domácí);
2. Jako soutěžní rok se posuzuje období od 1.1. do 31.12. příslušného roku;
3. Maximální počet hodnocených výstav - 10 (dle výběru chovatele bez ohledu na termín a místo výstavy v ČR nebo v zahraničí v daném roce);
4. Hodnotí se nejvyšší dosažený bodovaný výsledek na dané výstavě dle následujícího klíče:
Certifikát
(CAC,CAP,CACIB,CAPIB,CAGCIB,CAGPIB,
CACE,CAPE)
nebo V1 (ve tř. 11 nebo 12)
nebo I (kočka domácí)
    1 bod
BIV   8 bodů
Nominace (bez ohledu, zda zvíře obdrželo BIV)  18 bodů
BOS (nejlepší zvíře opačného pohlaví)  39 bodů
BIS (nejlepší zvíře výstavy)  39 bodů
5. BOB se nehodnotí
6. Body ze Světové výstavy FIFe se počítají 2x
7. V případě uvedení chybných údajů pro získání počtu bodů může být zvíře ze soutěže vyloučeno
8. Soutěž o nejlepší chovatelskou stanici : hodnocení    - součet získaných bodů všech zvířat se stejným názvem stanice bez omezení počtu výstav.
9. Přihlášky posílejte do 31. 1. na adresu:

Martin Šanda
Dětenická 14
197 00 Praha 9

nebo e-mailem na:
[email protected]

Přihlášky koček musí být pouze na předepsaném formuláři nebo jeho elektronické podobě. K přihlášce je nutno přiložit kopie (skeny) posudků a diplomů dokládajících uvedené výsledky.
Soutěžní podmínky schválilo zasedání předsednictva SCHK v ČR dne 6.12.2006 a platí od 1.1.2007, tj. poprvé pro soutěž Kočka roku 2007.