Jak objednat IZ:

číslo účtu: 635081/0100
název účtu: Český svaz chovatelů
variabilní symbol: 0510604100
jméno vkladatele / poznámka apod. jméno předplatitele

Při tomto způsobu platby je bezpodmínečně nutné zaslat na adresu [email protected] (nebo ČSCH, pí. Alice Šimková, Maškova 3, 182 53 Praha 8) avízo Vaší platby, tj. datum platby, z jakého účtu/banky a doručovací adresu. Variabilní symbol uvedený u platby je totiž hromadným symbolem pro předplatné IZ CHK, tudíž nemůže identifikovat Vás jako přrdplatitele. K tomu je nutné avízo platby.

(Při platbě složenkou vyplňujete Vaši adresu, proto není třeba žádné dodatečné avízo).