Sdružení chovatelů koček - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 18.10.2020
Přejít na obsah

Od 20.1.2020 se zvyšují poplatky za odesílání všech poštovních zásilek o 10 Kč.
Viz též Ceník

Plemenná kniha je pro osobní návštěvy uzavřena.
Své požadavky zasílejte poštou nebo emailem.
PK bude otevřena ve středu 10.9. od 12 do 16 hod., ve čtvrtek 11.9. uzavřena.Z důvodu nemoci pracovnice zůstává Plemenná kniha pro osobní návštěvy i nadále uzavřena.
Své požadavky zasílejte poštou nebo emailem.

Sdružení chovatelů koček (SCHK)

je
název chovatelské sekce Českého svazu chovatelů (ČSCH),
která sdružuje chovatele ušlechtilých (čistokrevných) i domácích koček.

ČSCH je členem mezinárodní organizace chovatelů koček FIFe.

Podle Stanov
ČSCH je nejvyšším odborným orgánem
pro řízení chovatelství koček Ústřední odborná komise (tzv. Předsednictvo),
pracovními
orgány jsou odborné komise.

Sdružení chovatelů koček je tvořeno specializovanými organizacemi,
jejichž delegáti se jednou ročně scházejí na Ústřední konferenci (plénu).


Členové SCHK se řídí Etickým kodexem, chovatelskými a výstavními předpisy.
Přihláška do ČSCH SCHK
       (zašlete přímo zvolené ZO)
      Přestupní lístek do jiné ZO

        Žádost o členství - žadatel ze zahraničí

      (pouze pro výbory ZO)
      


©SCHK 2020
Návrat na obsah