chovatelské předpisy - ĆSCH-SCHK SO Praha 4

Přejít na obsah
Co je třeba znát > chovatelství

Jděte na web SCHK, kde najdete i další informace, než uvedené níže:

Co je třeba:
seznámit se s chovatelskými předpisy (chovatelský řád, metodické listy - viz níže)
 • být členem některé organizace chovatelů koček (seznam)
 • vlastnit chráněný název chovatelské stanice
 • při pochybnostech např. o vhodnosti zvolených krycích partnerů využít služeb poradců chovu
 • včas si promyslet a vyřešit případné podmínky krytí - nejlépe smlouvou
 • do 8 týdnů věku koťat odeslat kompletně a čitelně vyplněný krycí list

 • Žádost o zřízení CHS - přiznání chráněného názvu - obsahuje pokyny, kterými je třeba se řídit, aby byla žádost co nejrychleji úspěšně vyřízena. Doporučuje se vyplnit všech 6 návrhů, aby - nevyhovuje-li některý z nich - mohl být použit další v pořadí. Na webu FIFe je přístupná databáze, kde lze předběžně ověřit, zda požadovaný název již není obsazen. Tajemnice FIFe pro správu CHS vyřazuje i názvy značně podobné, aby se co nejvíce zamezilo zaměnitelnosti názvů, její rozhodnutí je konečné.

  V názvu CHS není povoleno použít název nebo část názvu jakéhokoliv plemene (např. coon, rag, british, doll apod.) a výraz pro chovatelskou stanici v jakémkoliv jazyce (např. cattery). Název smí mít max. 15 znaků (včetně mezer.


  Platba se provádí podle pokynu na formuláři, je splatná předem a kopie platby se přikládá k žádosti.


  Krycí list je třeba vyplnit čitelně, jména rodičů psát tak, jak jsou uvedena na jejich rodokmenu, u registračního čísla uvádět i zkratku plemenné knihy, tj. LO nebo RX. Jména koťat ve vrhu začínají stejným písmenem, nesmí být delší než 19 znaků (včetně mezer), uvádějí se odděleně pro kocoury a kočky. Jména dalšího vrhu v CHS (jakékoli kočky i plemene) začínají od následujícího písmene abecedy.

  V případě prvního krytí se krycí list doplňuje povinnými přílohami:
  - kopií PP
  - veterinárním potvrzením, že kočka nemá kýlu / kocour nemá kýlu a varlata fyziologické velikosti má sestouplá v šourku
  - potvrzením o povinném zdravotním testu - platí pro specifická plemena (metodický list) / zbarvení (bílá zvířata všech plemen - sluchové vyšetření / BAER test)

  všechna chovná zvířata (tj. rodiče koťat) musí být čipována


  Důležité !
  Pravidlo "3 vrhů"

  Podle čl. 3.3 Chovatelského a registračního řádu může mít chovná kočka maximálně 3 vrhy koťat během 24 měsíců.

  Jak se výpočet provádí? Uveďme příklad:

  kočka měla svůj první vrh    10.4.2014
  následující vrh                    28.2.2015
  následující vrh                    15.9.2015

  k datu prvního vrhu přičteme 24 měsíců, další vrh se může narodit po této lhůtě
  10.4.2014 + 24 měsíců = 10.4.2016
  budeme krýt tak, aby se následující (4.) vrh narodil nejdříve 11.4.2016 nebo později

  u dalších vrhů postupujeme analogicky (28.2.2015, 15.9.2015, 30.6.2016 → → 1.3.2017)

  Chovatelský řád

  Metodické listy (slouží k vysvětlení, jak jednotlivá témata CHŘ aplikovat na podmínky SCHK)

  Návrat na obsah