Sdružení chovatelů koček - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 18. 7. 2024
Přejít na obsah

Nové pravidlo pro získání výstavních titulů IC a IP od 1. 7. 2024

Etický kodex vystavovatele FIFe

Sdružení chovatelů koček (SCHK)

je
název chovatelské sekce Českého svazu chovatelů (ČSCH),
která sdružuje chovatele ušlechtilých (čistokrevných) i domácích koček.

ČSCH je členem mezinárodní organizace chovatelů koček FIFe.

Podle Stanov
ČSCH je nejvyšším odborným orgánem
pro řízení chovatelství koček Ústřední odborná komise (tzv. Předsednictvo),
pracovními
orgány jsou odborné a pracovní komise.

Sdružení chovatelů koček je tvořeno specializovanými organizacemi,
jejichž delegáti se jednou ročně scházejí na Ústřední konferenci (plénu).


Členové SCHK se řídí Etickým kodexem, chovatelskými a výstavními předpisy.
Přihláška do ČSCH SCHK

       (zašlete po předchozí dohodě přímo Vámi zvolené ZO)
      Přestupní lístek do jiné ZO (vyplňuje ZO)

        Žádost o členství žadatele ze zahraničí (vyplňuje ZO)

      


©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah