2011 - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 18. 7. 2024
Přejít na obsah

2011

Co je nového > Archiv

1.12.2011
Změny v cestování s kočkami do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty od 1.1.2012 viz  Státní veterinární správa


30.10.2011
Na Světové výstavě FIFe získala SC Zeta Jones Dee, CZ, BML ns 11, titul Světové vítězky 2011. Blahopřejeme majitelům manž. Libertínovým i chovatelce Leně Venclíkové!


26.10.2011
Výstavní výbor Světové výstavy 2011 žádá všechny vystavovatele, aby byli při přejímce schopni předložit potvrzení o platbě/platbách !!! a přispěli tak k jejímu hladkému průběhu.


20.10.2011
Zasedání předsednictva SCHK 10.8.2011 - zápis


17.10.2011
Na MVK ve Viničném (SK) složila pí Jana Stěničková úspěšně zkoušku posuzovatele pro IV. kategorii koček. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování.


5.8.2011
Na MVK v Praze složily pí Monika Seidlová (II. kat.) a slečna Petra Šnajdrová (III. kat.) úspěšně zkoušku posuzovatele - žáka. Gratulujeme a přejeme úspěšné žákování.


29.6.2011
Zasedání předsednictva SCHK 11.5.2011 - zápis


30.4.2011
Na MVK v Ostravě složil Jaroslav Pánek úspěšně zkoušku posuzovatele - žáka pro III. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné žákování.


30.4.2011
Zveřejněn zápis z konference SCHK 2011

Zasedání předsednictva SCHK 18.2.2011 - zápis

10.3.2011
Vyjádření předsednictva SCHK k dotazu ohledně členského příspěvku pro rok 2011:
Návrh na výši členských příspěvku a účelového příspěvku byl schválen předsednictvem na prvním zasedání roku 2010 a po té, přednesen a schválen konferencí delegátu ZO SCHK v roce 2010.
V zápisu z jednání předsednictva je uvedeno:
- návrh zvýšit členský příspěvek o 100,-Kč účelového příspěvku (pro zvýšení informovanosti členské základny) na 350,- Kč s tím, že by v této výši celkového příspěvku byl zahrnut i Informační zpravodaj pro každého člena, bude přednesen na plénu a je zahrnut do návrhu rozpočtu pro rok 2011. Pokud bude tento návrh na konferenci schválen, bude třeba, aby plemenná kniha koček měla k dispozici aktuální adresy všech chovatelu. V tom případě by se údaje ukládaly duplicitně na sekretariátě a na plemenné knize koček. Úkol trvá.
V zápisu z konference delegát; ZO SCHK z roku 2010 je uvedeno: MUDr. Marie Říhová seznámila delegáty s rozpočtem na rok 2010, jehož výsledek je předpokládán s přebytkem 197 000 Kč. Dále byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2011 s přebytkem 245 000 Kč včetně zvýšení členského příspěvku o účelový příspěvek 100 Kč za každého dospělého člena. Takto získané prostředky budou určeny mj. na zlepšení informovanosti členu SCHK. Přijetí návrhu znamená i to, že každý člen SCHK bude od roku 2011 dostávat Informační zpravodaj chovatelu koček v rámci členského příspěvku.
Návrh byl přijat 37 hlasy, 20 hlasu bylo proti, 5 se zdrželo.
Takto schválený rozpočet byl předán ÚV ČSCH a je platný pro rok 2011. Použití přebytku hospodářského výsledku odbornosti nad stanovený rámec je v kompetenci odbornosti, to znamená, že případný přebytek přesahující uvedenou částku lze použít v rámci odbornosti např. na snížení odvodu ze ZO o určitou částku. Tu lze ale určit až na základě skutečného výsledku hospodaření SCHK a realizovat v rámci příspěvku na rok 2012.
Dotazovaná částka 50 Kč, o kterou byla v některých minulých letech snížena platba za členskou známku, odváděná SCHK, a která byla ponechávána ZO (tj. každá ZO se mohla rozhodnout, zda tuto částku od člena vybere a ponechá ji ve svém rozpočtu na úhradu svých výdaju), byla pro rok 2011 vybrána a odeslána SCHK v plné výši. To nic nemění na rozhodnutí každé ZO, jaké navýšení pro svou vlastní potřebu při výběru členského příspěvku zvolí.

5.3.2011
Na MVK Praha byly vyhlášeny výsledky soutěže Kočka roku 2010.


30.1.2011
Na zasedání chovatelské komise 26.1.2011 složil pan Zdeněk Krajča ze ZO Zlín zkoušku poradce chovu pro plemeno RUS. Gratulujeme.


23.1.2011

Zasedání předsednictva SCHK 8.12.2010 - zápis
©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah