Události v SCHK 2012 - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 19. 6. 2024
Přejít na obsah

Události v SCHK 2012

Co je nového > Archiv

27.12.2012
Konference odbornosti 2013 - pozvánka a materiály


10.12.2012
Ústřední odborná komise chovatelů koček ČSCH - Předsednictvo SCHK na svém zasedání dne 4.12.2012 vzalo na vědomí odstoupení Ing. Martina Šandy z pozice místopředsedy a po následné diskusi odvolalo z funkce předsedkyni MUDr. Marii Říhovou, která poté i rezignovala na členství v Předsednictvu. Novým předsedou byl všemi hlasy zvolen Ing. Martin Šanda, místopředsedou všemi hlasy MVDr. Martin Urban.
Zápis ze zasedání bude zveřejněn na obvyklém místě webových stránek, informaci obdrží i jednotlivé ZO společně s dalšími informacemi ohledně přípravy konference odbornosti, ročních statistik, členských známek apod.
Předsednictvo je zároveň zklamáno opakovanými jednostrannými vyjádřeními Dr. Říhové na Facebooku a webu 1.OK Praha.

29.11.2012
Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP a prezentace ze semináře o pořádání výstav


1.11.2012
Poděkování účastníkům Světové výstavy 2012


18.10.2012
Zasedání předsednictva SCHK 12.9.2012 - zápis


12.10.2012
Zveřejněna pozvánka na seminář o pořádání výstav


6.10.2012
Zveřejněn zápis z volební konference SCHK 2012


25.9.2012
Žádost o vystavení duplikátu PP


24.9.2012
Sdělení pro účastníky Světové výstavy v Záhřebu


22.9.2012
V doplňujících volbách byli do předsednictva SCHK zvoleni MVDr. Martin Urban a Ing. Youssef Khaled. Blahopřejeme.


14.8.2012
Zasedání předsednictva SCHK 12.6.2012 - zápis


12.8.2012
Zveřejněn seznam kandidátů pro doplňující volby do předsednictva SCHK 2012


30.4.2012
Vysvětlující informace o vakcinaci proti vzteklině koček na výstavách SCHK
Protože Státní veterinární správa neurčuje povinnost vakcinovat kočky při výstavách, nemusejí být kočky trvale chované v České republice na tuzemských výstavách proti této chorobě očkovány. Vyhlášení povinnosti vakcinace je ponecháno plně v kompetenci pořadatelů akcí.
Povinnost vakcinace samozřejmě zůstává při překročení hranic a rovněž pro kočky z jiných států, vystavované v ČR.
Předsednictvo Sdružení chovatelů koček v ČR se touto problematikou bude dále zabývat a případné změny budou zveřejněny na webových stránkách.
MUDr. Marie Říhová
, předsedkyně Sdružení

21.4.2012
Zveřejněn zápis z konference SCHK 2012 včetně dokumentů k vyhlášení doplňujících voleb do předsednictva.


19.4.2012
Zasedání předsednictva SCHK 24.2.2012 - zápis


4.4.2012
Na zasedání Chovatelské komise SCHK složil úspěšně zkoušku poradce chovu pro III. kategorii MVDr. Martin Urban. Gratulujeme!


30.3.2012
Chovatelská komise připomíná, že veškeré genetické testy a vyšetření, nutná před uvedením zvířete do chovu, musí být prováděna na zvířatech nezaměnitelně identifikovatelných, tj. před testy nebo vyšetřeními očipovaných (viz např. Chov. řád, Kap. III, bod 3.3.1)


24.3.2012
Na MVK v Bratislavě (SK) složila pí Lena Venclíková úspěšně zkoušku posuzovatele pro III. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování.


24.3.2012
Sdělení Komise pro zdraví a pohodu k dotazům ohledně očkování proti vzteklině (po konzultaci se SVS ČR):
Od 1.1.2012 není výstava koček svodem, a proto krajská veterinární správa nestanovuje pro výstavu koček žádné podmínky. Stále však zůstává veřejným vystoupením s povinností vypracování Řádu veřejného vystoupení. V rámci ČR neexistuje povinnost očkování koček proti vzteklině.
Z toho tedy vyplývá, že kočky jakéhokoliv stáří trvale chované na území ČR nemusí být pro pohyb a výstavy na území ČR vakcinovány proti vzteklině. Pro přesun - např. výstavy mimo území ČR - platí podmínky konkrétního státu (vždy uvedeno ve výstavních propozicích!). Taktéž kočky ze zahraničí, přijíždějící na naše výstavy, musí mít platné očkování proti vzteklině. Všechny kočky na výstavě musí mít platné očkování proti panleukopenii a komplexu kočičí rýmy (první očkování - koťata - nejpozději 15 dnů před výstavou podle předpisu FIFe).


24.2.2012
Vysvětlující informace ke změně podmínek pro konání výstav.


4.2.2012
Na MVK ve Viničném (SK) složila pí Darina Tarabini úspěšně zkoušku posuzovatele pro II. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování.


20.1.2012

Zasedání předsednictva SCHK 7.12.2011 - zápis


©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah