Etický kodex - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 20.4.2024
Přejít na obsah

Etický kodex

Struktura
Etický kodex chovatele koček - člena ČSCH-SCHK


1.   Jako člen ČSCH-SCHK a jeho prostřednictvím také FIFe budu vždy reprezentovat a hájit zájmy mateřské organizace a vždy se budu řídit platnými předpisy FIFe, ČSCH-SCHK a platnými zákony ČR.

2.   Nedopustím se nepodloženého nebo lživého vyjadřování či komentářů o funkcionářích spolku nebo FIFe, posuzovatelích, ostatních chovatelích koček, o jejich kočkách či chovatelských stanicích.

3.   V rámci svých možností budu sledovat aktuální stav na poli chovatelství koček, vývoj a uznání nových plemen a standardů a v tomto směru se budu vzdělávat.

4.   Dle svého nejlepšího vědomí a svědomí i svých možností budu pomáhat a radit začínajícím chovatelům s chovem, výstavami a celkovou péčí o kočky.

5.   Za všech okolností budu šířit dobré jméno zastřešující organizace a propagovat organizovaný chov koček a v žádném případě nebudu podporovat odchov koček bez PP.

6.   Své chovatelské úsilí budu směřovat ke zvyšující se kvalitě chovu.

7.   Budu chovat jen takové množství koček, abych jim byl schopen poskytnout kvalitní stravu v potřebném množství, řádnou veterinární péči a dostatek každodenní individuální péče tak, aby tyto nestrádaly psychicky ani fyzicky.

8.   Zjistím-li, že některé z mnou odchovaných zvířat dostalo do svízelné situace, bylo majitelem odloženo do útulku nebo jinak strádá, vynasnažím se takto strádajícímu jedinci pomoci zajistit nový domov. Stejně se budu snažit postupovat i v obdobných případech ostatních koček v nouzi.

9.   Při prodeji nebo předání zvířat se budu chovat čestně, nebudu uvádět mylné informace, informace zatajovat nebo se uchylovat ke lži.

10. Neprodám nebo nedaruji zvířata překupníkům ani osobám, zabývajícím se obchodem se zvířaty, množitelům nebo jiným osobám, u nichž pojmu podezření, že nejsou schopny či ichotny zabezpečit zvířeti řádnou péči a lásku.©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah