Události v SCHK 2013 - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 20.4.2024
Přejít na obsah

Události v SCHK 2013

Co je nového > Archiv

25.12.2013

 

Podkladové materiály pro  konferenci odbornosti chovatelů koček, která se bude konat 22.2.2014

6.12.2013

Na MVK Olomouc složila úspěšně zkoušku posuzovatele pro kategorii II
paní Ludmila Khaled. Blahopřejeme!

26.11.2013

 

Spuštěna nová verze webu SCHK

21.11.2013

 

Zveřejněn zápis ze zasedání ÚOK 2.10.2013

3.11.2013

 

Zveřejněn zápis ze zasedání CHK 16.9.2013

29.9.2013

 

zveřejněn zápis ze zasedání ÚOK 16.8.2013

26.9.2013

 

Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP

24.9.2013

 

Na MVK Viničné (SK) složila úspěšně zkoušku posuzovatele pro III. kategorii koček slečna Petra Šnajdrová. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování!

25.8.2013

 

Přidán zápis z činnosti VPK v období duben - srpen 2013

31.7.2013

 

Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP a zápis ze zasedání CHK 13.7.2013

30.7.2013

 

Na MVK Kladno složila úspěšně zkoušku posuzovatele-žáka pro II. kategorii koček slečna Adéla Justová. Blahopřejeme!

25.7.2013

 

Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP

16.7.2013

 

Přidán zápis ze zasedání předsednictva 5.6.2013

3.7.2013

 

Zveřejněny žádosti o vystavení duplikátů PP

21.6.2013

 

Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP

17.5.2013

 

Zasedání Chovatelské komise SCHK 26.4.2013 - zápis

15.5.2013

 

Přidán zápis z konference SCHK 2013 a zápis ze zasedání předsednictva 6.4.2013

5.5.2013

 

Zveřejněny podklady k Generálnímu zasedání FIFe 2013 (v angl.)

17.4.2013

 

Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP

9.4.2013

 

Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP

8.4.2013

 

Rozhodnutí Výstavně posuzovatelské komise ČSCH-SCHK ke stížnosti ohledně MVK Praha 9.3.2013                                        
Na MVK Uherské Hradiště složila úspěšně zkoušku posuzovatele-žáka pro II. kategorii koček paní Radka Vacíková. Blahopřejeme!

3.4.2013

 

Zasedání předsednictva SCHK 19.3.2013 - zápis

27.3.2013

 

Od 1.1.2013 vstoupilo v platnost zrušení možnosti národních členů FIFe zpřísňovat podmínky k použití koček k chovu s výjimkou zdravotních důvodů. Ruší se tedy ustanovení Chovatelského řádu ČSCH-SCHK ve všech bodech, ve kterých se hovoří o absolvování výstavy se známkou výborná ve třídě otevřené jako o podmínce chovnosti (Kapitola V, bod 3 Chov. řádu). Výjimku tvoří pouze podmínky zdravotní, předepsané Chovatelským a registračním řádem FIFe, obsažené v Kapitole VI našeho chovatelského řádu (povinné vyšetření na kýlu u všech chovných zvířat, sestup varlat u kocourů, audiometrický test u bílých koček) a v Metodickém listu uvedeném tamtéž (povinné genetické testy u vyjmenovaných plemen). Tyto zůstávají v platnosti.
Kočka s průkazem původu, řádně zaregistrovaná v naší plemenné knize je tedy po dovršení věku 12 měsíců automaticky chovná za předpokladu, že tomu nebrání jmenované zdravotní důvody.
V platnosti zůstávají nadále také body Chovatelského řádu ČSCH-SCHK týkající se věku koček k jejich chovatelskému použití a body o příbuzenské plemenitbě.
                      MUDr. Marie Říhová, předsedkyně Chovatelské komise SCHK

Zveřejněny žádosti o vystavení duplikátů PP

23.3.2013

 

Výstavní a posuzovatelská komise SCHK schválila nové znění pravidel pro udělení titulu Národní vítěz

20.3.2013

 

Předsednictvo konstatuje, že je zklamáno "otevřeným dopisem" pana Z. Gorgoně, bývalého dlouholetého člena Předsednictva SCHK, který zveřejnil na Facebooku a rozeslal vybraným členů SCHK

4.3.2013

 

Zasedání Chovatelské komise SCHK 29.1.2013 - zápis

7.2.2013

 

Volby 2013 - volební řád a seznam kandidátů

31.1.2013

 

Zasedání předsednictva SCHK 8.1.2013 - zápis

26.1.2013

 

Zveřejněna žádost o vystavení duplikátu PP

20.1.2013

 

Metodický list CHK SCHK k uvádění povinných genetických testů

14.1.2013

 

Konference odbornosti 2013 - dotazník pro kandidáty. Datum konání konference je vzhledem k velikonočním svátkům přeloženo na 6. 4. 2013

4.1.2013

 

Zasedání předsednictva SCHK 4.12.2012 - zápis

   
©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah