Změny v PP - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 19. 6. 2024
Přejít na obsah

Změny v PP

Info > Chov

Změny v PP

Stává se, že v již vystaveném PP je třeba provést změnu. Může jít např. o původně špatně určené pohlaví kotěte, špatně stanovenou barvu, druh kresby, stupeň bílé skvrnitosti. O provedení změny žádá chovatel nebo majitel co nejdříve po jejím zjištění. Vždy je třeba vrátit Plemenné knize původní PP.

U zvířat nad 10 měsíců věku se změna vždy dokládá např. kopií posudku ze tř. 13c (ověřovací) z výstavy nebo vyjádřením poradce chovu, případně provedenými genetickými testy, které oprávněnost změny potvrzují.

©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah