Události v SCHK 2014 - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 18. 7. 2024
Přejít na obsah

Události v SCHK 2014

Co je nového > Archiv

24.12.2014

   

Zveřejnění konečného stavu soutěže o titul Národní vítěz 2014. Oficiální oznámení výsledků se bude konat na konferenci odbornosti, slavnostní vyhlášení na MVK v Novém Světlově - Bojkovicích 28.3.2015.

20.12.2014

   

Na MVK v Moers (DE) 14.12.2014 složila úspěšně zkoušku posuzovatele pro IV. kategorii paní Darina Tarabini. Blahopřejeme!

Přehled nejdůležitějších změn v pravidlech FIFe, platných od 1.1.2015.
Žádost o vystavení duplikátu PP.

5.12.2014

   

Na MVK ve Stockholmu (SE) 22.11.2014 složila úspěšně zkoušku posuzovatele pro IV. kategorii paní Grazyna Laskowska Malaga a stala se tak posuzovatelkou pro všechna plemena. Blahopřejeme!

12.11.2014

   

Vyhlášení doplňujících voleb do ÚOK SCHK a zveřejnění žádosti o vystavení duplikátu PP

30.10.2014

   

Výstavní výbor Světové výstavy FIFe 2014 vyjadřuje svůj velký dík a obdiv všem, kteří se nezištně  a ochotně zúčastnili příprav i průběhu akce, kteří ji svým přispěním podpořili a kteří nelitovali svého volného času i úsilí, aby vše dopadlo tak, jak bylo třeba.

Děkujeme i všem vystavovatelům, kteří reprezentovali ČSCH-SCHK a Českou republiku v chovatelském světě FIFe. Blahopřejeme všem, kteří v nezvykle velké konkurenci uspěli, jejichž kočky získaly své certifikáty, popř. dokonce BIV.

Náš obdiv patří všem nominovaným.

Kategorie I:
IP FABIOLA FLAME DI ALTAVILA, CZ, 0.1, EXO d 03 22, Petra Horáčková
Kategorie II:
NW SC A´DEJA VU NOVA AXIS STAR, CZ JW DVM DSM, 1.0, MCO n 03 23, Walentina Choulíková
RAFAELO SKY BEYROUTH, CZ, 1.0, MCO ds 03 22, Youssef a Ludmila Khaled
IC ALLEGRA REGIO BOREAS, CZ JW DVM,
0.1, SIB n 24, Alena Třešková
IC NAOMI LARENDA,CZ, JW, 0.1, MCO n 03, Renata Pondělíčková
NW SC OGGIE ORIA OF SUDDEN BLAZING, CZ JW DVM DSM, 0.1, MCO n 09 22, Lenka Koblížková
SC DORO-THEA VON DER LOBURG, DE, 0.1, SBI f, Jana a Karel Zitterbartovi
GISELE BLUE SPRING, CZ,
tř. 7-10, 0.1, SBI g, Zuzana Dominiková
RAMONA RADI OF CARAMELLOCOON, CZ,
tř. 4-7, 0.1, MCO n 22, Libor Šula
Kategorie III:
CHELSEA OF LAST HOPE, CZ, 0.1, BRI a, Petr Vopálecký
SC MAGIC TABBY´S SILVER BACCARA, DE DVM, 0.1, BRI ns 22 64, Alžběta Poláková Šmídová
GIP BIG SILVER BOY OF BRITISH EDITION, CZ, 1.0, BRI ns 22 64, Alžběta Poláková Šmídová
GIP CH PHILADELPHIA OF NILFGAARD*PL, 0.1, BRI g, Petra Šnajdrová
SILVER NIKA NICE OF CAT PHILOSOPHY, 0.1, BRI ns 11, Olga Priymak
Kategorie IV:
IC NIKI SIMON, CZ, JW, 1.0, SIA n 21, Jana Stěničková
NW IP BOHEMIAN RHAPSODY BY NARSIL, CZ JW, 1.0, SIA d, Petra Jurutková a Martin Šanda
WW13 NW IP SC WILDA NARSIL, CZ JW DSM
, 0.1, OSH g, Petra Jurutková a Martin Šanda
FI*LOVEORIENTAL OTELLO JW, 1.0, OSH b 03, Jitka Prokopová

20.10.2014

Zveřejněn zápis ze zasedání ÚOK 10.9.2014

1.10.2014

   

Paní Marie Říhová rezignovala dne 10.9.2014 na funkci členky ÚOK SCHK. Předsedkyní Chovatelské komise SCHK zůstává.
ÚOK jí vyjadřuje poděkování za dlouholetou činnost v předsednictvu SCHK.

7.8.2014

   

Olympiáda mladých chovatelů - výsledky Národního kola 2014

13.7.2014

   

Zveřejněn zápis ze zasedání ÚOK 25.6. 2014 a shrnutí k případu virových nákaz v chovech, včetně vyjádření ÚSKLVB.

10.6.2014

Zveřejněn zápis ze zasedání ÚOK 21.2. a 26.3.2014

20.5.2014
Na MVK v Zahřebu (HR) 17.5.2014 složil úspěšně zkoušku posuzovatele pro III. kategorii pan Jaroslav Pánek. Blahopřejeme!

2.5.2014

   

Publikována agenda (návrhy k projednání) generálního zasedání FIFé Riga 2014 (v angl., něm., fr.)

31.3.2014

   

Zprávy Komise pro zdraví a pohodu k oznámeným případům výskytu infekčního onemocnění v chovech koček, vypracované na základě předložených podkladů
Zpráva 1
Zpráva 2

29.3.2014

   

Vyjádření ÚOK k dotazům ohledně zdravotního zabezpečení výstav

V poslední době probíhají především na sociální síti Facebook více či méně emotivní diskuse, vyvolané zprávami o dvou případech vícenásobného úhynu koček, které jsou spojovány s účastí na výstavách. Nejde o úhyn přímo na výstavě, ale v době cca
1-2 týdny po výstavě, v obou případech jde o důsledek infekčního onemocnění.

V prvním případě úhyny postihly paní Matušínskou po MVK v Ostravě, ve druhém případě paní Zachrdlovou po MVK v Praze (hotel Olympic). Obě chovatelky situaci nepřímo spojily s CHS Kinnley paní Litvanové, zúčastněné na obou výstavách.


Obě postižené chovatelky ve větší či menší míře poskytly součinnost Komisi pro zdraví a pohodu koček SCHK, do jejíž pravomoci byla učiněná oznámení předána. Komise připravuje souhrnnou zprávu, kterou během krátkého času zveřejní.


Někteří vystavovatelé vyjádřili obavy, zda je účast jejich koček na výstavách bezpečná.
   K tomu ÚOK sděluje:

- účast na výstavách byla vždy na vlastní riziko vystavovatelů, protože nikdy nelze zcela vyloučit přenos infekce, lze jej ale významně eliminovat dodržováním pravidel, která jsou pro výstavy stanovena Výstavním řádem - pečlivě provedenou veterinární přejímkou, kdy je kontrolován klinický stav zvířat a jejich předepsané očkování a dodržováním desinfikování výstavních klecí a stolů účinnou desinfekci. Samozřejmostí by měl být i zodpovědný přístup vystavovatelů ke zdraví a pohodě svých vlastních koček ale i koček ostatních vystavovatelů;


- paní Zachrdlová dodržuje přísnou karanténu svého chovu
v součinnosti se svou ošetřující veterinární lékařkou, paní Matušinská jako nečlen SCHK další spolupráci se zdravotní komisí nepovažuje za důležitou, paní Litvanová jako nečlen SCHK předala dobrozdání svého ošetřujícího lékaře o klinickém stavu a očkování ve svém chovu a je s komisí v kontaktu;

- každý výstavní výbor má právo jakéhokoliv vystavovatele na výstavu nepřijmout i bez udání důvodu, pokud to považuje za vhodné.

15.3.2014

   

Vyhlášení doplňujících voleb v ČSCH

1.3.2014

   

Konference odbornosti 2014 - zápis

20.2.2014

   

Zveřejněn zápis ze zasedání CHK 11.2.2014 a zápis z činnosti VPK v období září - prosinec 2013. Doplněn formulář krycího listu v česko-anglické verzi.

17.2.2014

   

Nabídka laboratoře Genomia pro členy SCHK

12.2.2014

   

Dne 10.2.2014 byla založena nová ZO Kočky Brno

11.2.2014

   

Zveřejněn  zápis ze zasedání CHK 19.11.2013 a zápis ze zasedání ÚOK 21.11.2013

20.1.2014

   

Zveřejněna žádost o vystavení  duplikátu PP

4.1.2014

   

Na MVK Ostrava složil úspěšně zkoušku posuzovatele pro kategorii II
pan Youssef Khaled. Blahopřejeme!

Na MVK Ostrava složil úspěšně zkoušku posuzovatele-žáka pro kategorii III
pan Martin Urban. Blahopřejeme!

©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah