Ústřední odborná komise - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 11.1.2023
Přejít na obsah

Ústřední odborná komise

Struktura

Ústřední odborná komise

Předseda:

Martin Šanda

Místopředa:

Martin Urban

Členové:

Zdeněk Krajča


Zuzana Maršíčková tel. 734 621 757

zajišťuje chod sekretariátu SCHK a plemenné knihy, [email protected]

Jiří Slabý

Dagmar Soukenková

Karel Zitterbart

Sekretariát SCHK zajišťuje:

  • komunikaci s ÚVV ČSCH a ostatními odbornostmi

  • evidenci SO, aktualizaci jejich údajů a komunikaci s nimi

  • evidenci členů, distribuci členských známek

  • zajišťuje odbornou aktualizaci PK

©SCHK 2022
Návrat na obsah