Ústřední odborná komise - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 31.5.2023
Přejít na obsah

Ústřední odborná komise

Struktura

Ústřední odborná komise

Předseda:

Martin Urban

Místopředa:

Martin Kabina

Členové:

Adéla Justová


Zuzana Maršíčková tel. 734 621 757

zajišťuje chod sekretariátu SCHK a plemenné knihy, kocky.schk@cschdz.eu

Jaroslav Pánek

Dagmar Soukenková

Lena Venclíková

Sekretariát SCHK zajišťuje:

  • komunikaci s ÚVV ČSCH a ostatními odbornostmi

  • evidenci SO, aktualizaci jejich údajů a komunikaci s nimi

  • evidenci členů, distribuci členských známek

  • zajišťuje odbornou aktualizaci PK

©SCHK 2023
Návrat na obsah