Národní vítěz - pravidla - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 19. 6. 2024
Přejít na obsah

Národní vítěz - pravidla

Vystavovatelé > Národní vítěz (NW/NV)

SCHK uděluje dle Výstavního řádu FIFe, čl. 4.17 titul Národní vítěz

4.17 Národní vítěz (NW)
Každý člen FIFe může ocenit maximálně 15 koček za kalendářní rok titulem Národní vítěz.
O způsobu udělení tohoto titulu rozhoduje každý jednotlivý národní člen FIFe.
Jména národních vítězů musí být zveřejněna.
V jednom kalendářním roce může kočka dosáhnout pouze jednoho titulu Národní vítěz.
Vítězné kočky budou mít titul NW registrován stejně jako ostatní tituly FIFe (viz článek 4.1.1.).Pravidla pro získání titulu Národní vítěz:
1.
Hodnocení se provádí podle výstavních kategorií (kategorie 1, 2, 3, 4 a kočky domácí);
2.
jako soutěžní rok se posuzuje období od 1.1. do 31.12. příslušného roku;
3.
do soutěže se započítávají výsledky všech národních a mezinárodních výstav
pořádaných SCHK na území České republiky;
4.
vítězové jednotlivých kategorií získají titul Národní vítěz ČR. Jedno zvíře smí získat
pouze jeden titul Národní vítěz. Není tedy možné, aby totéž zvíře bylo v daném roce

národním vítězem ve více soutěžních kategoriích (dospělí, kastráti, koťata);
5.
v případě, že jedno zvíře zvítězí ve více kategoriích, získá titul Národní vítěz pouze
v jedné z nich, a to, ve které v daném roce soutěž dokončilo. V další kategorii tento
titul získá zvíře, které se umístilo na druhém místě za daným zvířetem;
6.
hodnotí se nejvyšší dosažený bodovaný výsledek na dané výstavě dle následujícího
klíče:
mezinárodní výstava
nominace (bez ohledu, zda zvíře obdrželo BIV)                            10 bodů
BIS/BOS 20 bodů + přípočet za počet ostatních nominovaných konkurentů v BIS
1kočka /20bodů, 2kočky/21bodů, 3/22, 4/23, 5/24, 6/25, 7/26 atd.
národní výstava
nominace (bez ohledu, zda zvíře obdrželo BIV)                             5 bodů
BIS/BOS 10 bodů + přípočet za počet ostatních nominovaných konkurentů v BIS
1 kočka/10bodů, 2 kočky/11bodů, 3/12, 4/13, 5/14, 6/15, 7/16 atd.

výstava, kde je pro účast vyžadována kvalifikace (světová výstava, středoevropská
výstava)
počet získaných bodů, jak je popsán výše u mezinárodní výstavy, je dvojnásobný

7.
BOB se nehodnotí;
8.
při rovnosti bodů má přednost zvíře, které dosáhlo více BIS; pokud by i poté nastala
rovnost a hrozilo porušení pravidla FIFe pro udělování titulu NW (tj. max. počet v daném roce),
pak titul nemusí být udělen;
9.
hodnocení se provádí na základě dokumentů zasílaných pořadateli výstav

Výstavně posuzovatelské komisi a sekretariátu SCHK.
Není tedy třeba posílat přihlášky s výsledky jednotlivých koček.

Tato pravidla jsou použita při hodnocení od r. 2024.

©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah