Nejlepší veterán 2024 - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 19. 6. 2024
Přejít na obsah

Nejlepší veterán 2024

Vystavovatelé > Nejlepší veterán
Soutěž Nejlepší veterán

  1. Soutěž vyhlašuje SCHK pro kočky svých členů pro výstavní rok 2024.
  2. Započítávají  se výsledky všech národních a mezinárodních výstav, pořádaných SCHK na  území ČR, kde je vypsána výstavní třída 17 pro kočky, které dosáhly ke  dni výstavy věk minimálně 7 let a kde je vybrán nejlepší veterán výstavy.
  3. Hodnoceny jsou kočky bez rozdílu pohlaví a výstavní kategorie včetně koček domácích.
  4. Bodové hodnocení je počítáno obdobně jako u soutěže o titul Národní vítěz.
  5. Je na rozhodnutí pořadatele výstavy, jak zvířata rozdělí k posuzovatelům a kolik tak může být nominovaných.
  6. Konečnou  volbu nejlepší kočky provádí posuzovatel (posuzovatelé) s  posuzovatelskou aprobací pro všechny zúčastněné výstavní kategorie. Pokud  pořadatel výstavy vyhlásí nejlepší zvířata podle kategorii, která již  nesoutěží vzájemně, jsou tato bodově hodnocena jako nominovaná.
  7. Při rovnosti bodů v konečném vyhodnocení má přednost zvíře, které bylo vícekrát vybráno jako nejlepší veterán výstavy.
  8. Není  třeba zasílat přihlášky s výsledky jednotlivých koček, vyhodnocení  proběhne podle dokumentů zasílaných pořadateli výstav VPK a sekretariátu  SCHK, viz Výsledky NV

 

©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah