2010 - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 12.5.2024
Přejít na obsah

2010

Co je nového > Archiv

16.12.2010
4.12.2010 zemřela náhle dlouholetá mezinárodní posuzovatelka a členka ZO Brno 36 paní Jitka Kytlerová.
Čest její památce.


1.12.2010
Publikujeme dokument Hlavní zásady věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH ..., určený pro Valnou hromadu ČSCH (27.11.2010). Dále oznamujeme spuštění nových webových stránek ČSCH a nových alternativních emailových adres kocky@cschdz.eu a alice.simkova@cschdz.eu. P
ůvodní adresy kocky@cschdz.cz a alice.simkova@cschdz.cz zústávají zatím také v platnosti.

2.11.2010
ÚOK vyhlašuje doplňující volby


21.10.2010
Vyhlášení soutěže Kočka roku 2010
:
Pro tento ročník soutěže stále platí pravidlo max. počtu 10 hodnocených výstavních výsledků. Od r. 2011 počet hodnocených výstav nebude omezen, jak bylo rozhodnuto na zasedání předsednictva 14.5.2010. Těm, kteří toto rozhodnutí pochopili jako platné již pro rok 2010, se omlouváme, nepovažujeme ale za vhodné a správné měnit pravidla v průběhu soutěžního ročníku. Nové pravidlo je platné od 1.1.2011.


20.9.2010
Zasedání předsednictva SCHK 1.9.2010 - zápis


21.6.2010
Po dlouhé a těžké nemoci zemřel 19.6.2010 dlouholetý předseda SCHK a ZO Brno a mezinárodní posuzovatel Ing. Bohumír Mahelka.
Čest jeho památce.


17.6.2010
Zasedání předsednictva SCHK 14.5.2010 - zápis


16.6.2010
Na MVK v Mostě složil Paolo Tarabini úspěšně zkoušku posuzovatele - žáka pro II. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné žákování.


5.4.2010
Zveřejněn zápis z konference SCHK 2010
Zasedání předsednictva SCHK 19.2.2010 - zápis


20.3.2010
Vyhlášeny výsledky soutěže Kočka roku 2009


31.1.2010
Na MVK v Ebreichsdorfu (AT) složila Darina Tarabini úspěšně zkoušku posuzovatele pro III. kategorii. Gratulujeme a přejeme úspěšné posuzování.


10.1.2010
Zasedání předsednictva SCHK 14.12.2009 - zápis

©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah