Plemenná kniha a ceník služeb - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 18. 7. 2024
Přejít na obsah

Plemenná kniha a ceník služeb

Chovatelé


Plemenná kniha koček ČSCH SCHK (sídlo viz: Kontakty)

  • registruje chovatelské stanice členů ČSCH ve FIFe

podle Chovatelského a registračního řádu FIFé

registruje koťata těchto CHS a vystavuje jim průkazy původu

  • registruje kočky

  • vystavuje transfery pro exportované kočky

komunikuje s PK ostatních členů FIFé i ostatních organizací

  • přiznává a registruje dosažené výstavní tituly

podle Výstavního řádu FIFé a SCHK

Ceník služeb PK*  (položky označené * - čtěte zcela dole)

č. účtu: 635081/0100
registrace CHS
1800 Kč  v.s. 510600520

obnovení CHS v ochranné lhůtě
500 Kč


registrace importu z FIFe a ostatních členů WCC*
150 Kč


 v.s. 510602500

 
registrace importu z ostatních chov. organizací (více info)
1000 Kč
vystavení PP*/**
150 Kč
vystavení duplikátu PP*
300 Kč
tisk opraveného PP (při chybě vzniklé na straně chovatele)*150 Kč
podklady k 5-ti generačnímu PP*
200 Kč
výpis z PK (pouze pro vlastní CHS)*
dle rozsahu
přiznání titulu*50 Kč
přiznání titulu s kokardou*     300 Kč
transfer (při exportu)*300 Kč
vystavení přílohy k PP* (zdravotní testy)
50 Kč
vystavení duplikátu přílohy k PP*100 Kč
prvotní zápis krycího kocoura bez registračního čísla PK ČSCH150 Kč
Členské příspěvky se hradí výhradně členské organizaci.
Člen podle instrukcí uhradí platbu na účet své organizace. Organizace na základě vystavené faktury platbu uhradí na účet ČSCH, poté je členství platné.
*) k ceně je účtováno paušálně upravené dobírkové poštovné, při platbě na účet je třeba přičíst výši paušálního poplatku za odeslání (obyčejné odeslání 50 Kč (1-6 PP) nebo 60 Kč (7 PP a více), doporučené odeslání 70 Kč (1-6 PP) nebo 80 Kč (7 PP a více) a přiložit i kopii dokladu již zaúčtované platby s odpovídajícím variabilním symbolem (nikoli pouze avízo platby)
**) je-li PP vystaven z rozhodnutí chovatelské komise, může být stanoven příplatek, jehož výše závisí na závažnosti provinění; poplatek může být navýšen i z důvodu pozdního zaslání krycího listu

Pokud potřebujete doklad o platbě do účetnictví:
při platbě na dobírku požadujte vystavení dokladu při převzetí zásilky od poštovního doručovatele nebo na poště;
při platbě převodem na účet je třeba žádost o vystavení dokladu zaslat současně s požadavkem plemenné knize (platba již musí být provedena a doložena kopií, PK o vystavení dokladu žádá účetní, což může znamenat prodloužení lhůty na odeslání PP atd.).
©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah