Olympiáda MCH 2014 - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 20.4.2024
Přejít na obsah

Olympiáda MCH 2014

Chovatelé > Mladí chovatelé > Olympiáda MCH

Celostátní kolo 46. OMCH
Tábor 30.7.-3.8.2014
odbornost: kočky

I. věková kategorie

1. místo: Aneta KRMELOVÁ

2. místo: Simona MALÁTOVÁ
3. místo: Šárka KETTNEROVÁ
4. místo: Karolina SUKOVÁ
5. místo: Eliška PUDOVÁ

II. věková kategorie

1. místo: Linda TENČÍKOVÁ
2. místo: Dana ŠTÍPKOVÁ                      
3. místo: Tomáš VLASÁK
4. místo: Pavel KOUDELKA


                                     Gratulujeme !
(za fotografie děkujeme paní K. Krmelové)

Vyhlášení 46. ročníku Olympiády mladých chovatelů 2014

V souladu s obecnými podmínkami soutěže (viz www.cschdz.eu) vyhlašuje ÚKPM ČSCH další ročník vědomostní soutěže mladých chovatelů.

Finále (celostátní kolo) se uskuteční v termínu 30. 7.-3. 8.2014 v historickém městě Tábor.

Je nutné počítat s tím, že soutěžící budou opět hradit účastnický poplatek, jehož výše bude stanovena dle vývoje cen (v roce 2013 činil 1500 Kč). Na poplatku by se měly podílet vysílající ZO a OO ČSCH, případně i samotní soutěžící – ponecháváme na vzájemné dohodě. Soutěžící mladí chovatelé - členové ČSCH budou hradit snížený poplatek (v roce 2013 to bylo 500 Kč). Toto ustanovení platí i pro členy kroužků ČSCH – i tito soutěžící, pokud chtějí platit snížený účastnický poplatek, musí mít uhrazen čl. příspěvek na rok 2014. Na závěr finále bude rovněž vyhlášeno pořadí družstev soutěžících okresů. Do finále 46. ročníku olympiády automaticky postupují nejlepší účastníci z celostátního kola soutěže 2013 do ročníku narození 1996 včetně.

Harmonogram soutěže:
do 3. 11. 2013 - ÚV ČSCH vyhlásí 46. ročník olympiády na rok 2014
do 31.1. 2014 - OO ČSCH stanoví termíny a podmínky pro konání místních a okresních kol a seznámí s nimi ZO ČSCH, DDM, SMP, školy apod.

Pozn.: Termíny a místa konání okresních kol soutěže musí OO ČSCH nahlásit na Sekretariát ÚV ČSCH do 5. 3. 2014.

do 15. 4. 2014 - proběhnou v ZO ČSCH místní kola olympiády
do 15. 5. 2014 - proběhnou okresní kola olympiády
do 28. 5. 2014 - dodají OO ČSCH na sekretariát ÚV ČSCH přihlášky všech soutěžících spolu s jejich písemnými pracemi a přílohu s hlášením o konání okresních kol OMCH

- příslušné ÚOK ČSCH nahlásí předsedu (a jeho zástupce) hodnotící komise
do 15. 6. 2014 - budou tajemnici komise dodány podklady pro zařazení do informační brožury CK olympiády vč. propagace sponzorů
7. 6. 2014 - se uskuteční zasedání KPM ÚV ČSCH spolu s předsedy hodnotících komisí z jednotlivých ÚOK ČSCH k ustavení hodnotících komisí a rozdělení soutěžních prací k jejich hodnocení
do 10. 7. 2014 - bude rozeslána informační brožura celostátního kola soutěžícím, vedoucím soutěžních družstev okresů, členům hodnotících komisí, předsedům okresních komisí práce s mládeží a pověřencům pro práci s mládeží jednotlivých OO ČSCH a předsedům KS ČSCH
30. 7. – 3. 8.2014 - proběhne CK 46. ročníku Olympiády mladých chovatelů v městě Táboře
1. 8. 2014 - proběhne v místě konání CK aktiv pracovníků s dětmi a mládeží


ÚV ČSCH 15. 10. 2013


©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah