Olympiáda MCH 2015 - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 19. 6. 2024
Přejít na obsah

Olympiáda MCH 2015

Chovatelé > Mladí chovatelé > Olympiáda MCH

Mezinárodní kolo 47. OMCH
Ostrava 19.-23.8.2015
odbornost: kočky

I. věková kategorie

1. místo: Denisa KOVAŘÍKOVÁ

2. místo: Daniel ŠTÍPEK
3. místo: Šárka KETTNEROVÁ
4. místo: Adéla MARTINÁKOVÁ
5. místo: Lea DECROIX

II. věková kategorie

1. místo: Aneta KRMELOVÁ
2. místo: Linda TENČÍKOVÁ                    
3. místo: Tomáš VLASÁK


                                     Gratulujeme !

(foto: S. Veselá, K. Krmelová)

Harmonogram soutěže:

do 3. 11.2014 vyhlásí ÚV ČSCH Mezinárodní kolo 47. ročníku Olympiády mladých chovatelů na r. 2015
• do 31.12.2014 OO ČSCH stanoví termíny a podmínky pro konání místních a okresních kol a seznámí s nimi ZO ČSCH, DDM, SMP, školy apod. a zjistí zájem soutěžících
• do 31.1.2015 - pokud okresní kolo nebude pořádáno, oznámí tuto skutečnost OO ČSCH s řádným odůvodněním na sekretariát ÚV ČSCH.
• do 6.3.2015 OO
ČSCH nahlásí termíny a místa konání okresních kol na Sekretariát ÚV ČSCH
• do 17.4.2015 proběhnou v ZO ČSCH místní kola OMCH
• do 15.5.2015 proběhnou okresní kola OMCH
• do 29.5.2015 dodají OO ČSCH na sekretariát ÚVČSCH přihlášky všech soutěžících spolu s jejich písemnými pracemi a přílohou s hlášením o konání okresního kola. Příslušné ÚOK nahlásí předsedu
( event. i náhradníka) do zkušebních komisí.
• do 19.6. 2015 budou tajemnici komise dodány podklady pro zařazení do informační brožury k CK/MK, vč. propagace sponzorů.
• dne 13.6. 2015 se uskuteční zasedání KPM ÚVČSCH spolu s předsedy hodnotících komisí a rozdělení soutěžních prací
• do 30.7.2015 bude rozeslána informační brožura
• 19.8.-23.8. 2015 proběhne MK 47. ročníku OMCH v Ostravě
• 21.8.2015 se uskuteční aktiv pracovníků s dětmi a mládežíSchváleno usnesením č. 116/15/7/2014 ÚV ČSCH dne 14.10.2014.

©SCHK 2024
slevy pro členy SCHK
Návrat na obsah