Členská evidence SCHK - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 26.3.2023
Přejít na obsah

Členská evidence SCHK

Struktura


Členská evidence je databáze, tvořena členy SO, sdružených v SCHK. Každá SO si stanoví osobu/osoby, které zodpovídají za aktuální stav údajů a současně i za nakládání s osobními údaji, které jsou v evidenci uloženy. Plemenná kniha nemůže poskytovat osobní údaje členů třetím osobám.

Vstup do členské evidence
(pro pověřené členy SO)


©SCHK 2022
Návrat na obsah