Centrální evidence SCHK - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Centrální evidence SCHK

Struktura


Centrální evidence je databáze, tvořena členy ZO, sdružených v SCHK. Každá ZO si stanoví osobu/osoby, které zodpovídají za aktuální stav údajů a současně i za nakládání s osobními údaji, které jsou v evidenci uloženy. Databáze je propojena s Plemennou knihou, která poskytuje své služby aktivním členům se zaplaceným členským příspěvkem. Plemenná kniha nemůže poskytovat osobní údaje členů třetím osobám.

Vstup do centrální evidence
(pro pověřené členy ZO)

Pokyny pro vyplnění některých údajů:

  • datum narození: je důležité pro stanovení, zda jde o tzv. mladého chovatele a výši jeho členského příspěvku

  • datum ukončení členství: vyplňuje se pouze v případě, kdy osoba z jakéhokoliv důvodu přestává být členem konkrétní ZO

  • PSČ: je třeba psát bez mezery

  • pokud se v adrese neuvádí ulice, pouze místo + číslo, je třeba tento údaj úvést v kolonce Ulice


    

 
 
 
Hledat na tomto webu
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky